Aktualności

Kredyt mieszkaniowy – promocja

Bank Spółdzielczy w Sejnach ustanawia promocję od dnia 02 października 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. w ramach której, odstępuje się od pobierania prowizji za udzielony kredyt mieszkaniowy, na kwotę powyżej 150.000,-zł.

 

Zapraszamy do skorzystania.

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Zmiana systemu bankowości elektronicznej eBankNet

Informujemy szanownych klientów, iż najbliższym czasie zostanie wdrożona nowa wersja systemu eBankNet.

Planowany czas wdrożenia to druga połowa października lub początek listopada b.r..

W nowej wersji zostanie odświeżony – zgodnie z aktualnymi trendami stosowanymi przez producentów oprogramowania – interfejs użytkownika, w związku z czym wygląd i obsługa programu będą się różnić od dotychczasowych. W funkcjonalności systemu natomiast nie będzie dużych zmian.

Aktualna instrukcja obsługi będzie dostępna – jak dotychczas – po prawej stronie u góry ekranu logowania pod linkiem <instrukcja>.

O szczegółowym terminie wdrożenia poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa operacji w systemach bankowości elektronicznej.

Zaktualizowano: 2015.07.31

W związku z otrzymanymi informacjami na temat nowych zagrożeń dotyczących systemów bankowości internetowych ostrzegamy przed wirusami instalującymi się na stacjach roboczych klientów. Wirus odczytuje i przekazuje dane dotyczące logowania atakującemu, który dzięki temu uzyskuje dostęp do konta klienta.

Prosimy więc Klientów o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na zabezpieczenia komputerów, tabletów, czy komórek, które wykorzystują Państwo do pracy w systemach bankowości elektronicznej. Prosimy o zwrócenie uwagi na aktualność systemu operacyjnego, wykorzystywanych przeglądarek oraz używanego oprogramowania antywirusowego. Nie należy też otwierać programów i  innych plików załączonych do  e-maili lub próbujących zainstalować się z różnych stron internetowych jeżeli nie jesteśmy całkowicie pewni źródła i zawartości danego pliku.

Prosimy o ostrożne traktowanie i weryfikację kontaktów e-mailowych i telefonicznych z Bankiem, tzn. w miarę możliwości weryfikację źródła i prawdziwości informacji. BS Sejny nie wysyła do klientów żadnych e-maili dotyczących bankowości elektronicznej. Informacje dla klientów znajdują się na stronie głównej Banku lub w ramach komunikatów w systemie eBankNet.

Przypominamy, iż Klienci we własnym zakresie odpowiedzialni są za odpowiednie zabezpieczenie swoich danych autoryzacyjnych tzn. loginów i haseł do systemu, haseł jednorazowych, tel. komórkowych używanych do autoryzacji operacji, nośników z plikami kluczy prywatnych. Utratę lub ujawnienie któregokolwiek z wymienionych należy natychmiastowo zgłaszać  do Banku.

Ostrzegamy też przed zapamiętywaniem loginów i haseł przez przeglądarki internetowe. Opcję tę udostępnia większość przeglądarek internetowych i mimo wygody jaką za sobą niesie, znacznie obniża bezpieczeństwo naszego konta bankowości elektronicznej. Inne osoby korzystające z tego urządzenia mają wtedy niczym nieskrępowany dostęp do naszego konta, a w przypadku kradzieży lub przejęcia kontroli nad urządzeniem z tak zapisanymi danymi logowania, złodziej uzyskuje także do niego dostęp.

Prosimy też o natychmiastowe zgłaszanie do Banku wszelkich podejrzanych incydentów, a w szczególności:

 • podejrzenia logowania się i wykonywania jakichkolwiek operacji przez osoby nieuprawnione,
 • otrzymywania SMS autoryzacyjnych mimo braku wykonywania jakichkolwiek operacji,
 • pojawiania się komunikatu „Proszę czekać” lub nienaturalnie długi czas oczekiwania podczas logowania się do systemu,
 • innych sytuacji, które uznają Państwo za podejrzane.

Zalecamy także bezwzględne stosowanie się do następujących wytycznych:

 • nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymywanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku; 
 • nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Państwa danych logowania i innych ważnych informacji – bank nigdy nie zwraca się  o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;
 • zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony banku rozpoczyna się od https://;
 • należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony i inne informacje),  którego szczegóły w większości przeglądarek są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki;
 • przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na które wysyłane są środki jest zgodny z aktualnie autoryzowanym zleceniem;
 • należy unikać porzeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v, ctrl+insert/shift+insert), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń lub bardzo uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym rachunkiem;
 • nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych itp.;
 • nie należy przechowywać loginów i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom;
 • należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych itp.)
 • należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz narażone na ataki hackerskie oprogramowania, takie jak przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików PDF;
 • należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację;
 • instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
 • należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – Wyloguj;
 • w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem.

Prosimy o uwzględnienie powyższych uwag w codziennym użytkowaniu systemów bankowości elektronicznej.

Dziękujemy.

Zmiana Taryfy Opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania

Bank Spółdzielczy w Sejnach przypomina i informuje, iż w związku z wprowadzeniem nowych produktów bankowych od dn. 01.10.2015r. zmianie ulegają Taryfy Opłat i Prowizji dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz Tabela oprocentowania produktów bankowych.

Wyciągi z Taryf znajdują się w sekcji Ceny Usług.

Płatności natychmiastowe BlueCash

System płatności BlueCash powstał na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego, prof. Marka Belki z 25 listopada 2011 r. System nadzorowany przez NBP służy do realizowania przelewów międzybankowych w czasie rzeczywistym.

Usługa jest dostępna w systemie bankowości elektronicznej eBankNet, w godz. 730 do 1445,  od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Aby przekaz mógł być zrealizowany Bank Odbiorcy musi uczestniczyć w systemie płatności BlueCash. Aby wykonać przelew BlueCash w eBankNecie należy w typie przelewu wybrać „Bluecash od Bluemedii”, w treści operacji należy bezwzględnie wpisać dane nadawcy, pozostałe czynności są standardowe.

Lista Banków uczestniczących w BlueCash oraz ich dostępność:

https://bluecash.pl/spbc/out

 

 

Kredyt „POWRÓT TEŚCIOWEJ”


Kredyt Powrót Teściowej

Tylko  do 20 grudnia 2015 roku

KWOTA KREDYTU  –  do  100 000,-zł  , CEL KREDYTU – nieudokumentowany , OKRES KREDYTOWANIA –  do 3 lat , KREDYT BEZPROWIZYJY.

Oprocentowanie kredytu:   do 1 lipca 2015  –  3,50% , od 1 lipca 2015  –  4,50% , od 1 października 2015  –  5,50% , od 1 stycznia 2016  –  7,00%.

 PRZYKŁAD

RSO przy kredycie w wysokości 1.200,00zł. udzielonym dnia 1 kwietnia 2015 roku na 12 rat miesięcznych wynosi 4,55 %. Wysokość  rat: 12 rat po 100 zł + odsetki za cały okres kredytowania 29,05 zł.

 

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Celem otrzymania oferty dla ustalonej kwoty kredytu należy zgłosić się do najbliższej placówki naszego Banku. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta w tym jego zdolności i wiarygodności kredytowej.

Informacja

Bank Spółdzielczy w Sejnach informuje, że od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

 1. wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana karta VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r.  Taryfą prowizji i opłat.;
 2. dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu zmiany limitu płatności internetowych, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić jego wysokość dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego bezpośrednio w placówce Banku.
 3. w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych w ramach wnioskowanego limitu, możliwe będzie regulowanie jego aktualnie obowiązującej wysokości za pośrednictwem systemu eBankNet (tzn. limit będzie można zmniejszać, natomiast nie będzie on mógł być większy niż wnioskowany bezpośrednio w placówce Banku).
 4. nowe usługi będą też udostępnione Klientom Banku poprzez portal www.kartosfera.pl,  który będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będzie  można dokonać następujących czynności:
  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure – funkcjonalność umożliwiająca dodatkowe zabezpieczenie transakcji internetowej (np. zakup w sklepie internetowym lub portalu aukcyjnym)
  • zmieniać kod PIN,
  • zastrzegać kartę.

  Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest podanie w Banku Spółdzielczym w Sejnach aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. Użytkownicy Podręcznik użytkownika portalu www.kartosfera.pl.

Kredyty prowizyjne

Informujemy, iż uzupełniliśmy naszą oferty kredytową o następujące KREDYTY PROWIZYJNE:

 • do 6 miesięcy – 5,0 % prowizji,
 • do 12 miesięcy – 6,5 % prowizji,
 • do 15 miesiecy – 8,0 % prowizji.

Oprocentowanie powyższych kredytów wynosi 0,0 %. Szczegóły w oddziałach Banku. Zapraszamy.

kred_prow_med

Bankowość elektroniczna dla urządzeń mobilnych

Informujemy klientów, iż Bank Spółdzielczy w Sejnach wprowadził specjalną wersję systemu bankowości elektronicznej eBankNet przeznaczoną dla urządzeń mobilnych (tabletów, telefonów komórkowych itp.): moBankNet.

Z aplikacji może korzystać każdy użytkownik systemu eBankNet, którego urządzenie będzie spełniało warunki techniczne potrzebne do uruchomienia aplikacji, tzn: obsługa HTML 5, włączona obsługa JavaScript, min. rozdzielczość ekranu 320x240px.

Strona 1 z 212