Aktualności

Promocja Darmowy Starter

Promocja darmowy starter

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku

Kredyt Unia Biznes

Unia biznes

Kredyt obrotowy

Obrotowy

Kredytowa linia hipoteczna

Linia hipoteczna

Kredyt inwestycyjny

Inwestycyjny

Kredyt mieszkaniowy – promocja

Bank Spółdzielczy w Sejnach ustanawia promocję od dnia 02 października 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. w ramach której, odstępuje się od pobierania prowizji za udzielony kredyt mieszkaniowy, na kwotę powyżej 150.000,-zł.

 

Zapraszamy do skorzystania.

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Zmiana systemu bankowości elektronicznej eBankNet

Informujemy szanownych klientów, iż najbliższym czasie zostanie wdrożona nowa wersja systemu eBankNet.

Planowany czas wdrożenia to druga połowa października lub początek listopada b.r..

W nowej wersji zostanie odświeżony – zgodnie z aktualnymi trendami stosowanymi przez producentów oprogramowania – interfejs użytkownika, w związku z czym wygląd i obsługa programu będą się różnić od dotychczasowych. W funkcjonalności systemu natomiast nie będzie dużych zmian.

Aktualna instrukcja obsługi będzie dostępna – jak dotychczas – po prawej stronie u góry ekranu logowania pod linkiem <instrukcja>.

O szczegółowym terminie wdrożenia poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa operacji w systemach bankowości elektronicznej.

Zaktualizowano: 2015.07.31

W związku z otrzymanymi informacjami na temat nowych zagrożeń dotyczących systemów bankowości internetowych ostrzegamy przed wirusami instalującymi się na stacjach roboczych klientów. Wirus odczytuje i przekazuje dane dotyczące logowania atakującemu, który dzięki temu uzyskuje dostęp do konta klienta.

Prosimy więc Klientów o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na zabezpieczenia komputerów, tabletów, czy komórek, które wykorzystują Państwo do pracy w systemach bankowości elektronicznej. Prosimy o zwrócenie uwagi na aktualność systemu operacyjnego, wykorzystywanych przeglądarek oraz używanego oprogramowania antywirusowego. Nie należy też otwierać programów i  innych plików załączonych do  e-maili lub próbujących zainstalować się z różnych stron internetowych jeżeli nie jesteśmy całkowicie pewni źródła i zawartości danego pliku.

Prosimy o ostrożne traktowanie i weryfikację kontaktów e-mailowych i telefonicznych z Bankiem, tzn. w miarę możliwości weryfikację źródła i prawdziwości informacji. BS Sejny nie wysyła do klientów żadnych e-maili dotyczących bankowości elektronicznej. Informacje dla klientów znajdują się na stronie głównej Banku lub w ramach komunikatów w systemie eBankNet.

Przypominamy, iż Klienci we własnym zakresie odpowiedzialni są za odpowiednie zabezpieczenie swoich danych autoryzacyjnych tzn. loginów i haseł do systemu, haseł jednorazowych, tel. komórkowych używanych do autoryzacji operacji, nośników z plikami kluczy prywatnych. Utratę lub ujawnienie któregokolwiek z wymienionych należy natychmiastowo zgłaszać  do Banku.

Ostrzegamy też przed zapamiętywaniem loginów i haseł przez przeglądarki internetowe. Opcję tę udostępnia większość przeglądarek internetowych i mimo wygody jaką za sobą niesie, znacznie obniża bezpieczeństwo naszego konta bankowości elektronicznej. Inne osoby korzystające z tego urządzenia mają wtedy niczym nieskrępowany dostęp do naszego konta, a w przypadku kradzieży lub przejęcia kontroli nad urządzeniem z tak zapisanymi danymi logowania, złodziej uzyskuje także do niego dostęp.

Prosimy też o natychmiastowe zgłaszanie do Banku wszelkich podejrzanych incydentów, a w szczególności:

 • podejrzenia logowania się i wykonywania jakichkolwiek operacji przez osoby nieuprawnione,
 • otrzymywania SMS autoryzacyjnych mimo braku wykonywania jakichkolwiek operacji,
 • pojawiania się komunikatu „Proszę czekać” lub nienaturalnie długi czas oczekiwania podczas logowania się do systemu,
 • innych sytuacji, które uznają Państwo za podejrzane.

Zalecamy także bezwzględne stosowanie się do następujących wytycznych:

 • nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymywanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku; 
 • nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Państwa danych logowania i innych ważnych informacji – bank nigdy nie zwraca się  o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;
 • zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony banku rozpoczyna się od https://;
 • należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony i inne informacje),  którego szczegóły w większości przeglądarek są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki;
 • przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na które wysyłane są środki jest zgodny z aktualnie autoryzowanym zleceniem;
 • należy unikać porzeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v, ctrl+insert/shift+insert), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń lub bardzo uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym rachunkiem;
 • nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych itp.;
 • nie należy przechowywać loginów i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom;
 • należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych itp.)
 • należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz narażone na ataki hackerskie oprogramowania, takie jak przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików PDF;
 • należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację;
 • instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
 • należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – Wyloguj;
 • w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem.

Prosimy o uwzględnienie powyższych uwag w codziennym użytkowaniu systemów bankowości elektronicznej.

Dziękujemy.

Strona 1 z 3123