Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Aktualności

WAKACJE KREDYTOWE

 • czwartek, 28 lipca 2022

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe daje możliwość zawieszenia spłaty kredytu, tzw. „wakacje kredytowe” na maksymalnie 8 miesięcy w latach 2022 – 2023.

Na wniosek Kredytobiorcy przysługuje możliwość zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego w następujących  okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 30 września 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Kredytobiorca ma prawo do skorzystania z wakacji kredytowych jeśli spełnia wszystkie następujące warunki:

 • umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022r.;
 • okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.;
 • kredyt hipoteczny jest w złotych polskich;
 • mieszka w kredytowanym lokalu / budynku.

Informacje uzupełniające:

 • okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania;
 • okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu;
 • w trakcie zawieszenia spłaty kredytu wszelkie wnioski i dyspozycje składane przez Kredytobiorcę dotyczące kredytu oraz dokonywanie płatności wynikających z umowy kredytu, w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie mogą być przez Bank realizowane;
 • wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca, najpóźniej w dniu płatności raty.

Jak złożyć Wniosek o wakacje kredytowe:

 • Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Ekspozyturze Banku Spółdzielczego w Sejnach
 • Kredytobiorca/Kredytobiorcy może/mogą złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu:

– w postaci papierowej w Oddziale lub Ekspozyturze Banku w Sejnach, Puńsku, Gibach, Suwałkach, Szypliszkach, Wiżajnach;

– w postaci papierowej drogą pocztową na adres Oddziału lub Ekspozytury Banku;

– drogą mailową na adres centrala@bssejny.pl , wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców;  

– za pośrednictwem systemu bankowości internetowej eBankNet jeżeli w kredycie występuje tylko jeden Kredytobiorca.

Wniosek można pobrać bezpośrednio ze strony BS SEJNY.

                                                 INFORMACJA O RYZYKACH
1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych powinien być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców.
2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej, co może mieć wpływ na możliwość zaciągania przyszłych zobowiązań kredytowych w bankach i instytucjach finansowych, za co Bank BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności.
3. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.
Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.
Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.
Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia
Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 6M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów.


Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:
• komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej: Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf oraz
• Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf

Bank ostrzega i informuje.

 • poniedziałek, 11 lipca 2022

Korzystając z bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 • NIGDY nie podawaj nikomu przez Internet lub telefon swoich danych osobowych, identyfikatorów ani haseł.

 • Nie instaluj oprogramowania i nie ściągaj aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł.

 • Nie otwieraj maili od nieznanych nadawców, nie klikaj w załączniki do wiadomości czy smsów, które wydają Ci się podejrzane (np. pochodzą od firmy kurierskiej, chociaż niczego nie zamawiałeś w sklepach internetowych albo od dostawcy energii, z którym nie masz podpisanej umowy).

 • W trakcie zakupów lub sprzedaży na portalach ogłoszeniowych nigdy nie klikaj w linki przesłane od kupujących/sprzedających za pomocą komunikatorów lub smsów celem potwierdzenia płatności. Zazwyczaj takie portale mają dedykowane i bezpieczne formy płatności.
 • Nie klikaj w linki prowadzące do stron rzekomo aktualizujących Twoje certyfikaty bezpieczeństwa lub system transakcyjny – bank NIGDY o to nie prosi w mailach.

 • Uważaj na wiadomości, w których ktoś prosi Cię o dopłatę do jakiejś transakcji – upewnij się, najlepiej dzwoniąc do danej osoby lub firmy, czy prośba jest prawdziwa.

 • Nie wysyłaj kodów BLIK nawet osobom znajomym, które proszą Cię o to przez Facebooka, messangera lub inny serwis społecznościowy, najlepiej zadzwoń i zapytaj, czy rzeczywiście ktoś miał do Ciebie taką prośbę. • Korzystaj zawsze z aktualnego systemu operacyjnego oraz z aktualnych aplikacji. Zabezpiecz swój komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.

 • Korzystaj z poprawnych, czyli trudnych do rozszyfrowania haseł do komputera i do bankowości internetowej. Silne hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Nie zapisuj haseł ani ich nie przekazuj innym osobom.

 • Ustal bezpieczne limity przelewów internetowych i płatności kartą. Łatwo je zmienisz
  w bankowości elektronicznej.

 • Korzystaj z bankowości elektronicznej na własnym sprzęcie i w miejscu z zaufanym Internetem. Unikaj logowania w miejscach typu kino, kawiarnia, publiczne hot-spoty.

 • Zawsze po zakończeniu korzystania z bankowości internetowej klikaj w przycisk „Wyloguj”.

 • Logując się na stronę bankowości internetowej, sprawdź poprawność adresu i szyfrowanie połączenia (adres powinien zaczynać się od https://… a obok powinien być widoczny symbol zamkniętej kłódki). Sprawdź także dokładnie poprawność adresu URL pod kątem literówek
  i niestandardowych znaków, które bardzo często nie są widoczne na pierwszy rzut oka.

 • Zawsze zwracaj uwagę na komunikaty o błędach certyfikatów wyświetlane przez przeglądarkę internetową. Zrezygnuj z transakcji, jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje wątpliwości.

 • Nie instaluj na swoim komputerze programów z nieznanych źródeł.

 • Na komputerze korzystaj z klawiatury ekranowej wprowadzając hasło.

 • Śledź informacje oraz komunikaty publikowane na stronie Banku oraz przesyłane na Twoją skrzynką w systemie bankowości elektronicznej.Jeśli ktoś dzwoni do Ciebie podając się za pracownika banku, jeśli otrzymujesz wiadomości, których nadawcy podszywają się pod bank lub po prostu coś Cię zaniepokoiło w związku z przelewami, zadzwoń na naszą Infolinię.PAMIĘTAJ w przypadku czasowej niedostępności Twojej bankowości elektronicznej zachowaj spokój i nie ulegaj panice. Taki jest właśnie cel cyberprzestępców – wywołanie paniki, strachu i chaosu. Nie wspieraj ich w tym. Nie kieruj się również anonimowymi opiniami czy komentarzami np. z mediów społecznościowych czy forów internetowych. Upewnij się, że to wiarygodne informacje a nie „fake newsy”.

Terminale płatnicze – Planet Pay

 • czwartek, 2 czerwca 2022

TERMINALE PŁATNICZE PLANET PAY

Planet Pay to nowoczesna sieć terminali płatniczych oferująca kompleksowe rozwiązania, które mogą poszerzyć Twój biznes o płatności bezgotówkowe.

NIE KORZYSTAŁEŚ NIGDY Z TERMINALA PŁATNICZEGO?

Skorzystaj z Programu Polska Bezgotówkowa a otrzymasz terminal nawet
do 12 miesięcy bez opłat za dzierżawę i brak prowizji do obrotu 42 000 zł.

POSIADAŁEŚ LUB POSIADASZ TERMINAL PŁATNICZY?

Poznaj i porównaj atrakcyjną ofertę Planet Pay dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Pomożemy Ci przy przeniesieniu terminala.

DLACZEGO WARTO ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z PLANET PAY?

 • pracownik Planet Pay przedstawi ofertę w dogodnym dla Ciebie czasie
 • umowę możesz podpisać w wybrany przez Ciebie sposób:
  elektronicznie lub osobiście w dniu instalacji terminala
 • jasne warunki współpracy – brak ukrytych kosztów
 • jedna stawka prowizyjna dla wszystkich rodzajów kart
 • nowoczesna platforma sprzętowa
 • dodatkowe funkcjonalności za 0 zł (m.in. BLIK, DCC, twoje logo na wydruku, cash back, doładowania GSM, integracje z kasami fiskalnymi)
 • szybkie księgowanie środków na koncie do 24h
 • dostępne Contact Center 24h
 • bezpłatny serwis urządzenia
 • szybki czas instalacji terminala do 48h

POZNAJ OFERTĘ PLANET PAY
Złóż zapytanie o terminal online TUTAJ lub zapytaj doradcę w Banku.

BLIK – wygodne płatności.

 • czwartek, 21 kwietnia 2022

Chcielibyśmy poinformować, iż klienci Naszego Banku mają teraz możliwość wykonywania płatności za pośrednictwem usługi BLIK.

Do płatności BLIKIEM nie potrzeba karty płatniczej ani portfela. Wystarczy tylko aplikacja BS Sejny Autoryzacja zainstalowana w telefonie.

BLIK jest wygodną formą płatności dzięki której można :

 • Płacić za zakupy lub usługi w internecie.
 • Płacić za zakupy w sklepie.
 • Wygodnie i szybko i bezpiecznie wypłacać pieniądze z bankomatów.

 

Nowa aplikacja mobilna.

 • wtorek, 22 marca 2022

Bank Spółdzielczy pragnie poinformować, że dostępna jest nowa wersja aplikacji BS Sejny Autoryzacja.

Aplikacja BS Sejny Autoryzacja jest wygodną i bezpieczną formą dostępu do konta bankowego z telefonu czy tabletu.

Aplikacja umożliwia obsługę rachunków bankowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet. Pozwala na dostęp do finansów w dowolnym momencie.

Aby korzystać z aplikacji należy posiadać dostęp do bankowości internetowej.

Zalety aplikacji mobilnej:

 • Wygodny dostęp na urządzeniach mobilnych.
 • Łatwa kontrola posiadanych środków na rachunku bankowym.
 • Dostęp do usług Bankowych 24/7.

Aplikację na platformę Android można pobrać klikając w poniższy link.

Pobierz BS Sejny Autoryzacja