Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Aktualności

Działania pomocowe dla Klientów w związku z koronawirusem

 • poniedziałek, 23 marca 2020

Informujemy, że pracujemy nad wdrożeniem mechanizmów umożliwiających zawieszenie spłaty kredytów (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

Opcja zawieszenia spłaty kredytu będzie dostępna dla Klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia/zawieszenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.

Ponadto pracujemy nad możliwością złożenia wniosków w ww. sprawach drogą elektroniczną. Wdrożenie takiej możliwości nastąpi w ciągu kilku następnych dni, o czym będziemy informować na stronie internetowej Banku.

Planujemy także działania umożliwiające przedsiębiorcom odnowienie istniejącego finansowania w ramach uproszczonej procedury na okres 6 miesięcy.

Wnioski będą rozpatrywane bezpłatnie. Bank nie będzie pobierał opłat w związku z udzieleniem wakacji kredytowych.

Będziemy na bieżąco informować o przygotowanych rozwiązaniach na stronie internetowej Banku.

Komunikat Zarządu dotyczący skrócenia godzin pracy Banku

 • wtorek, 17 marca 2020

 

KOMUNIKAT

ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SEJNACH

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, podjęliśmy decyzję o czasowym ograniczeniu godzin pracy naszego Banku.

Bank będzie obsługiwał klientów od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania do godz. 14:00. Decyzja ma charakter prewencyjny, wynika także z absencji pracowników korzystających z opieki nad dziećmi, które zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów pozostały w domach po zamknięciu szkół.

W zastępstwie obsługi w Banku, a także ze względów bezpieczeństwa rekomendujemy Państwu:

 • realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty lub poprzez bankowość elektroniczną,
 • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem bankowości internetowej.

Mamy nadzieję, że zrozumieją Państwo nadzwyczajne okoliczności, z których wynika nasza decyzja.

Uwaga na oszustwa w związku sytuacją zagrożenia koronawirusem.

 • poniedziałek, 16 marca 2020

Oszuści przypuścili atak na klientów banków. Wykorzystując nośny temat koronawirusa, wprowadzają w błąd, polując na cudze dane osobowe i pieniądze.

Oszuści rozsyłają wiadomości SMS i nakłaniają do zalogowania się na fałszywych stronach.

Przykład takiego fałszywego SMS-a:

Informujemy, że zgodnie ze spec ustawą dotycząca koronawirusa Państwa środki na rachunku zostają przekazane do rezerw krajowych NBP. Zaloguj się aby zatrzymać 1000 PLN”.

W dalszym kroku klienci zachęcani są do zalogowania się na fałszywych stronach. Przestrzegamy, by odbiorcy tego rodzaju wiadomości w żadnym razie nie klikali w podane linki. Skończyć się to może przechwyceniem dostępu do danych logowania w systemie bankowości elektronicznej lub danych osobowych, a w konsekwencji faktyczną utratą pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Prosimy też o zapoznanie się z komunikatem Komendy Głównej Policji oraz Związku Banków Polskich w sprawie oszukańczych ogłoszeń związanych z epidemią koronawirusa (COVID-19).

Na stronach Policji: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186430,Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa-COVID-19.html

lub w załączonym pliku: 2020-03-15 Komunikat KGP-FinCERT.pl – COVID-19 – oszustwa

Komunikat Zarządu

 • piątek, 13 marca 2020

KOMUNIKAT

Zarządu Banku Spółdzielczego w Sejnach

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum.

Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.

W zastępstwie osobistych wizyt w Oddziale, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

 • telefonicznego, pod numerami telefonów:

Centrala w Sejnach,

 • obsługa depozytowa: (87) 517 35 21,
 • obsługa kredytowa: (87) 517 34 71,

Ekspozytura Giby: (87) 516 50 19,

Ekspozytura Suwałki, ul. Noniewicza 42: (87) 516 38 06,

Ekspozytura Suwałki, ul. Pułaskiego 73: (87) 567 89 63,

Oddział Szypliszki: (87) 568 13 77,

Oddział Puńsk: (87) 516 10 26,

Oddział Wiżajny: (87) 568 80 50.

Ponadto rekomendujemy:

 • realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną,
 • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące  koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności,
z którymi mamy obecnie do czynienia.  

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Sejnach

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.

 • poniedziałek, 16 grudnia 2019

Od 1 stycznia 2020 r. wybrane podatki zapłacisz na mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r., płatności podatkowe będą Państwo wpłacać na swój indywidualny mikorachunek podatkowy. Taka zmiana wynika z nowych regulacji dotyczących płatności podatków PIT, CIT i VAT (Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw).
Pozostałe niepodatkowe należności budżetowe będą Państwo płacić na rachunek podatkowy właściwego dla Państwa urzędu skarbowego.

 

Więcej informacji na stronie.