Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Aktualności

Komunikat Zarządu

  • piątek, 13 marca 2020

KOMUNIKAT

Zarządu Banku Spółdzielczego w Sejnach

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum.

Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.

W zastępstwie osobistych wizyt w Oddziale, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

  • telefonicznego, pod numerami telefonów:

Centrala w Sejnach,

  • obsługa depozytowa: (87) 517 35 21,
  • obsługa kredytowa: (87) 517 34 71,

Ekspozytura Giby: (87) 516 50 19,

Ekspozytura Suwałki, ul. Noniewicza 42: (87) 516 38 06,

Ekspozytura Suwałki, ul. Pułaskiego 73: (87) 567 89 63,

Oddział Szypliszki: (87) 568 13 77,

Oddział Puńsk: (87) 516 10 26,

Oddział Wiżajny: (87) 568 80 50.

Ponadto rekomendujemy:

  • realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną,
  • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące  koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności,
z którymi mamy obecnie do czynienia.  

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Sejnach

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.

  • poniedziałek, 16 grudnia 2019

Od 1 stycznia 2020 r. wybrane podatki zapłacisz na mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r., płatności podatkowe będą Państwo wpłacać na swój indywidualny mikorachunek podatkowy. Taka zmiana wynika z nowych regulacji dotyczących płatności podatków PIT, CIT i VAT (Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw).
Pozostałe niepodatkowe należności budżetowe będą Państwo płacić na rachunek podatkowy właściwego dla Państwa urzędu skarbowego.

 

Więcej informacji na stronie.

Ostrzeżenie UKNF dot. wyłudzania poufnych informacji w zw. z PSD2

  • środa, 11 września 2019

Od 14 września 2019 r. dostawców usług płatniczych (w tym banków, skok-ów, instytucji płatniczych) zacznie w pełni obowiązywać unijne rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy PSD2, dotyczące silnego uwierzytelniania klienta oraz otwartych i bezpiecznych standardów komunikacji. Rozporządzenie to ma na celu m.in. podwyższenie poziomu zabezpieczeń stosowanych przy świadczeniu usług płatniczych za pośrednictwem kanałów elektronicznych (bankowość internetowa, płatności kartami płatniczymi, płatności internetowe), a w efekcie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa klienta w jego relacjach z dostawcami usług płatniczych. 

Wnioski Wyprawka 300+ i Rodzina 500+

  • środa, 7 sierpnia 2019

Szanowni Państwo, informujemy, że w systemie naszej bankowości internetowej uruchomiliśmy funkcjonalność składania wniosków Wyprawka 300+ i Rodzina 500+.

Korzystając z systemu eBankNet można wygodnie, bez wychodzenia z domu wypełnić i złożyć powyższe wnioski.

Zachęcamy do korzystania.

Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności

  • czwartek, 16 maja 2019

Ostrzegamy przed fałszywymi stronami udającymi pośredników szybkich płatności. Na atak narażeni są użytkownicy bankowości internetowej i mobilnej robiący zakupy przez internet. 

Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/) oraz najbliższej jednostce Policji. Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań. Masz też prawo złożyć reklamację do swojego banku.

Komunikat Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego oraz FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP