Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Aktualności

Bezpieczeństwo finansów

  • środa, 28 marca 2018

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi artykułami, dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci i stosowanych metodach oszustw, nie tylko internetowych

 

Zachęcamy też do śledzenia na bieżąco także innych artykułów dotyczących bezpieczeństwa, zarówno na naszej stronie, jak i z innych sprawdzonych źródeł.

Informacja dla Klientów

  • piątek, 6 października 2017

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Sejnach (Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę,

INFORMACJA DLA KLIENTÓW BANKÓW

  • piątek, 29 września 2017

e-Składka – proste płatności z ZUS

 

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek.

Jeśli będziesz miał w 2018  r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie.

Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka

KEVIN SAM w BANKU

  • czwartek, 12 stycznia 2017

KEVIN SAM w BANKU.

Trzynastolatek może już samodzielnie dysponować środkami zgromadzonymi na swoim rachunku. Bank Spółdzielczy w Sejnach przeprowadził wśród młodzieży w gimnazjach, technikach i liceach w powiecie sejneńskim oraz gimnazjach w Wiżajnach i Słobódce, akcję edukacyjną dotyczącą korzystania z bankowych usług elektronicznych.

 

Rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa płatności internetowych opracowane przez Europejskie Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych wskazują na konieczność szerzenia wiedzy w zakresie kwestii związanych z bezpieczeństwem elektronicznych usług i instrumentów płatności detalicznych. Dodatkowo Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie opracowanej analizy poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych, z punktu widzenia ich posiadaczy, stwierdził: „w ciągu ostatnich lat obserwowany jest dynamiczny rozwój rynku kart płatniczych związany z upowszechnianiem się płatności tymi instrumentami płatniczymi, w tym coraz częściej wyposażonymi w moduł umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych. Dostrzegając znaczne ułatwienia w dokonywaniu płatności tego rodzaju kartami płatniczymi, należy zwrócić także uwagę na poziom bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych za pomocą tych instrumentów.” O niebezpieczeństwach należy i powinno się młodych ludzi przestrzegać, tak aby dziś, jak i w dorosłym życiu byli mniej narażeni na takie zagrożenia. Wielu rodziców, a to oni ostatecznie decydują o otwarciu rachunku swemu dziecku, uważa, że dziecko jest zbyt młode i nie będzie potrafiło odpowiednio zarządzać swoim kontem także pod względem bezpieczeństwa. Poprowadzona akcja edukacyjna dla młodzieży przyniesie pożądany skutek i spowoduje, że część rodziców sceptycznie patrząca na możliwość otwarcia konta bankowego dla swoich pociech, rozważy taką ewentualność.

Czesław Poźniak Wiceprezes Zarządu reprezentujący Bank Spółdzielczy w Sejnach przeprowadził niedawno edukację młodzieży szkolnej, korzystając z opracowanej przez BlueNet Sp. z o.o. broszury informacyjnej, w formie komiksu, dotyczącą zasad bezpiecznego korzystania z nowoczesnych usług bankowych realizowanych za pośrednictwem kart płatniczych i rachunków internetowych. Prowadząc prelekcje i wykłady Wiceprezes Zarządu Czesław Poźniak przybliżył młodzieży ze szkół rejonu działania Banku Spółdzielczego w Sejnach zagadnienia związane z bezpieczeństwem usług. Edukacja prowadzona była w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sejnach, LO w Sejnach, LO w Puńsku, Gimnazjum nr 2 w Sejnach, Gimnazjum w Puńsku, Gimnazjum w Słobódce w Zespole Szkół, Gimnazjum w Gibach w Zespole Szkół, Gimnazjum w Wiżajnach.

Istotnym aspektem projektu jest nie tylko praktyczna wizualizacja bankowości internetowej w Banku Spółdzielczym w Sejnach, ale też lepsze dotarcie do młodzieży poprzez wykorzystanie ich sposobu postrzegania zagadnień związanych z bezpieczeństwem transakcji, języka jakiego używają w komunikacji oraz podejścia „obrazkowego” charakteryzującego się zwięzłym przedstawieniem poruszanej tematyki. Bank Spółdzielczy w Sejnach zgodnie z rekomendacją zapewnia młodym klientom korzystającym z elektronicznych kanałów dostępu, odpowiedni poziom wiedzy, który przekazywany jest w sposób adekwatny do wieku, pozwoli na zrozumienie zagrożeń związanych z wykorzystaniem tych kanałów i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.

Jak mówi Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sejnach Czesław Poźniak, ważne jest, aby od początku wyrabiać w młodzieży prawidłowe nawyki przy korzystaniu z nowoczesnych usług bankowych i uczulać na zagrożenia z tym związane.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sejnach wykłady prowadzi Czesław Poźniak – Wiceprezes Zarządu.

 

LO Puńsk prelekcję prowadzi Czesław Poźniak – Wiceprezes Zarządu.
LO Sejnach prelekcję prowadzi Czesław Poźniak – Wiceprezes Zarządu.