Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Aktualność

eBankNet

  • piątek, 29 listopada 2013

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Sejnach posiada w ofercie usługę bankowości internetowej – eBankNet. W celu uzyskania szerszej informacji zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty .

Zapraszamy również do osobistego odwiedzania Banku.

Cechy i funkcjonalność usługi

  • System eBankNet oferuje wygodny i szybki dostęp do rachunków prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Sejnach bez konieczności przychodzenia do placówek Banku.
  • Dostęp do obsługi rachunku poprzez Internet Banking możliwy jest 24 godziny na dobę po podaniu identyfikatora i hasła znanego tylko Klientowi Banku. Hasło może być zmieniane przez Klienta w dowolnym momencie.
  • Przegląd historii operacji rachunków.
  • Wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US oraz wykonywanie przelewów predefiniowanych .
  • Zlecanie wykonywania przelewów z przyszłą datą realizacji, a także definiowanie zleceń stałych – wg ustalonego harmonogramu.
  • Zakładanie i likwidacja lokat terminowych (w przygotowaniu) .
  • Autoryzacja zleceń hasłami jednorazowymi. Każdy Klient otrzymuje indywidualne listy kodów jednorazowych.
  • Operacje wprowadzane przez eBankNet są w czasie rzeczywistym rejestrowane w systemie bankowym na rachunkach Klienta. Także, zmiany wprowadzone na rachunku Klienta przez Bank, są natychmiast widoczne przy obsłudze poprzez eBankNet.
  • Dane przesyłane pomiędzy komputerem Klienta i informatycznym systemem bankowym, przekazywane są w postaci zaszyfrowanej. Szyfrowanie całości przesyłanych danych zapewnia tajność i bezpieczeństwo transmisji.