Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Informacja dla przelewów z zagranicy

Informacja dla osób wykonujących przelewy z zagranicy
na rachunki prowadzone w BS Sejny:

Przelewy wykonywane z zagranicy na rachunki prowadzone w naszym Banku, powinny być zaadresowane w następujący sposób:

Bank Polskiej Spółdzielczości
Swift Code(BIC): POLUPLPR
O/Regionalny w Olsztynie
Bank Spółdzielczy w Sejnach
Nr rachunku (IBAN): PL…(26 cyfrowy nr rachunku)…
Nazwa i adres klienta