Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Aktualność

KEVIN SAM w BANKU

  • czwartek, 12 stycznia 2017

KEVIN SAM w BANKU.

Trzynastolatek może już samodzielnie dysponować środkami zgromadzonymi na swoim rachunku. Bank Spółdzielczy w Sejnach przeprowadził wśród młodzieży w gimnazjach, technikach i liceach w powiecie sejneńskim oraz gimnazjach w Wiżajnach i Słobódce, akcję edukacyjną dotyczącą korzystania z bankowych usług elektronicznych.

 

Rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa płatności internetowych opracowane przez Europejskie Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych wskazują na konieczność szerzenia wiedzy w zakresie kwestii związanych z bezpieczeństwem elektronicznych usług i instrumentów płatności detalicznych. Dodatkowo Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie opracowanej analizy poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych, z punktu widzenia ich posiadaczy, stwierdził: „w ciągu ostatnich lat obserwowany jest dynamiczny rozwój rynku kart płatniczych związany z upowszechnianiem się płatności tymi instrumentami płatniczymi, w tym coraz częściej wyposażonymi w moduł umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych. Dostrzegając znaczne ułatwienia w dokonywaniu płatności tego rodzaju kartami płatniczymi, należy zwrócić także uwagę na poziom bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych za pomocą tych instrumentów.” O niebezpieczeństwach należy i powinno się młodych ludzi przestrzegać, tak aby dziś, jak i w dorosłym życiu byli mniej narażeni na takie zagrożenia. Wielu rodziców, a to oni ostatecznie decydują o otwarciu rachunku swemu dziecku, uważa, że dziecko jest zbyt młode i nie będzie potrafiło odpowiednio zarządzać swoim kontem także pod względem bezpieczeństwa. Poprowadzona akcja edukacyjna dla młodzieży przyniesie pożądany skutek i spowoduje, że część rodziców sceptycznie patrząca na możliwość otwarcia konta bankowego dla swoich pociech, rozważy taką ewentualność.

Czesław Poźniak Wiceprezes Zarządu reprezentujący Bank Spółdzielczy w Sejnach przeprowadził niedawno edukację młodzieży szkolnej, korzystając z opracowanej przez BlueNet Sp. z o.o. broszury informacyjnej, w formie komiksu, dotyczącą zasad bezpiecznego korzystania z nowoczesnych usług bankowych realizowanych za pośrednictwem kart płatniczych i rachunków internetowych. Prowadząc prelekcje i wykłady Wiceprezes Zarządu Czesław Poźniak przybliżył młodzieży ze szkół rejonu działania Banku Spółdzielczego w Sejnach zagadnienia związane z bezpieczeństwem usług. Edukacja prowadzona była w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sejnach, LO w Sejnach, LO w Puńsku, Gimnazjum nr 2 w Sejnach, Gimnazjum w Puńsku, Gimnazjum w Słobódce w Zespole Szkół, Gimnazjum w Gibach w Zespole Szkół, Gimnazjum w Wiżajnach.

Istotnym aspektem projektu jest nie tylko praktyczna wizualizacja bankowości internetowej w Banku Spółdzielczym w Sejnach, ale też lepsze dotarcie do młodzieży poprzez wykorzystanie ich sposobu postrzegania zagadnień związanych z bezpieczeństwem transakcji, języka jakiego używają w komunikacji oraz podejścia „obrazkowego” charakteryzującego się zwięzłym przedstawieniem poruszanej tematyki. Bank Spółdzielczy w Sejnach zgodnie z rekomendacją zapewnia młodym klientom korzystającym z elektronicznych kanałów dostępu, odpowiedni poziom wiedzy, który przekazywany jest w sposób adekwatny do wieku, pozwoli na zrozumienie zagrożeń związanych z wykorzystaniem tych kanałów i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.

Jak mówi Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sejnach Czesław Poźniak, ważne jest, aby od początku wyrabiać w młodzieży prawidłowe nawyki przy korzystaniu z nowoczesnych usług bankowych i uczulać na zagrożenia z tym związane.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sejnach wykłady prowadzi Czesław Poźniak – Wiceprezes Zarządu.

 

LO Puńsk prelekcję prowadzi Czesław Poźniak – Wiceprezes Zarządu.
LO Sejnach prelekcję prowadzi Czesław Poźniak – Wiceprezes Zarządu.