Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Aktualność

Książeczki mieszkaniowe

  • wtorek, 29 listopada 2022

Szanowni Klienci,

Przypominamy o obowiązku rejestracji książeczek mieszkaniowych w banku, który je obsługuje. Do dokonania rejestracji konieczne jest posiadanie ze sobą książeczki mieszkaniowej. Od faktu jej zarejestrowania będzie zależeć, jak szybko będzie można ją zlikwidować.

W przypadku, gdy chcą Państwo likwidować książeczkę:

  • do 31 grudnia 2022 r. – zasady likwidacji nie zmienią się,
  • od 1 stycznia 2023 r. – jeśli książeczka nie będzie zarejestrowana do 31.12.2022 r. , właściciel nie będzie mógł jej zlikwidować jak dotychczas. Właściciel książeczki zarejestrowanej po 31.12.2022 r., będzie mógł się ubiegać o wypłatę premii gwarancyjnej dopiero od 1 stycznia kolejnego roku po dacie jej rejestracji (np. książeczkę mieszkaniową zarejestrowaną w 2023 r. będzie można zlikwidować od 1 stycznia 2024 r.).

Wyjątkiem są sytuacje, gdy czynność uprawniająca do wypłaty premii gwarancyjnej miała miejsce przed 1stycznia 2023 r., ale sam wniosek został złożony już w 2023 roku – wtedy książeczkę można zlikwidować w tym samym roku (o ile nie upłynął ustawowy termin 90 dni).