Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

O nas

O nas

Misja

Bank świadczy korzystne i dogodne usługi kredytowe, oferuje bezpieczne i rentowne rachunki oszczędnościowe i rozliczeniowe w sposób rzetelny i konkurencyjny dla wszelkich osób prawnych i podmiotów gospodarczych, rolników, rzemieślników oraz ludności, kierując się ich dobrem. Bank, stanowiąc własność członków i będąc efektywnym podmiotem o dobrej kondycji finansowej, będzie stale dążył do pomnażania korzyści członków Banku oraz wspierał wysiłki na rzecz rozwoju regionu.

Zabezpieczenia

Budynki Banku są monitorowane 24 godziny na dobę

EURO FATCA

1. Informacje ogólne dotyczące Euro- Fatca, 2. Najczęściej zadawane pytania, 3. Słownik używanych pojęć.