O nas

Misja

Bank świadczy korzystne i dogodne usługi kredytowe, oferuje bezpieczne i rentowne rachunki oszczędnościowe i rozliczeniowe w sposób rzetelny i konkurencyjny dla wszelkich osób prawnych i podmiotów gospodarczych, rolników, rzemieślników oraz ludności, kierując się ich dobrem. Bank, stanowiąc własność członków i będąc efektywnym podmiotem o dobrej kondycji finansowej, będzie stale dążył do pomnażania korzyści członków Banku oraz wspierał wysiłki na rzecz rozwoju regionu.

Zabezpieczenia

Budynki Banku są monitorowane 24 godziny na dobę

Oddziały

Bank spółdzielczy w Sejnach Dane teleadresowe i godziny otwarcia naszych oddziałów

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna oraz Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Sejnach o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

EURO FATCA

1. Informacje ogólne dotyczące Euro- Fatca,
2. Najczęściej zadawane pytania,
3. Słownik używanych pojęć.

Informacje

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w kolejnych latach

Władze

Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Historia

Historia Banku Spółdzielczego w Sejnach