Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

O nas

Misja

Bank świadczy korzystne i dogodne usługi kredytowe, oferuje bezpieczne i rentowne rachunki oszczędnościowe i rozliczeniowe w sposób rzetelny i konkurencyjny dla wszelkich osób prawnych i podmiotów gospodarczych, rolników, rzemieślników oraz ludności, kierując się ich dobrem. Bank, stanowiąc własność członków i będąc efektywnym podmiotem o dobrej kondycji finansowej, będzie stale dążył do pomnażania korzyści członków Banku oraz wspierał wysiłki na rzecz rozwoju regionu.

Zabezpieczenia

Budynki Banku są monitorowane 24 godziny na dobę

Wyróżnienia

WYRÓŻNIENIA Dyplom za udział w rankingu Gazety Współczesnej – SUPERFIRMY 2015. Informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Sejnach otrzymał tytuł “SUPERFIRMY 2014”  w powiecie sejneńskim w rankingu Gazety Współczesnej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.   BANK SPÓŁDZIELCZY ROKU 2013 Mamy przyjemność poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Sejnach ponownie został Laureatem Godła: BANK SPÓŁDZIELCZY ROKU 2013

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych