Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Informacje finansowe

Klauzula Informacyjna Biura Informacji Kredytowej BS Sejny.

Informacja o ryzyku wzrostu zmienności stóp procentowych oraz indeksów referencyjnych stopy procentowej.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2021.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2020.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2019.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2018.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2017.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2016.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2015.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2014.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2013.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2012.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2011.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2010.