Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Sejnach o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych