Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Polityka Informacyjna

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sejnach wg stanu na 31 grudnia 2019 roku

Bank nie posiada umów z  przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami zagranicznymi, o których mowa w art. 6 a ust. 1 i 7  ustawy Prawo bankowe.