Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Władze

Władze

 W skład Zarządu wchodzą:

 • Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sejnach: Jan Wojciechowski
 • Wiceprezes Zarządu ds organizacyjno- administracyjnych: Bożena Moroz
 • Wiceprezes Zarządu ds handlowych: Jacek Kozakiewicz
 • Wiceprezes Zarządu ds finansowo-księgowych, Główny księgowy: Marta Żółtko

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Przewodniczący: Zdzisław Tadeusz Czakis
 • Z-ca przewodniczącego: Leszek Józef Porada
 • Sekretarz: Zdzisław Grabek
 • Członek: Grzegorz Gołębiewski
 • Członek: Henryk Murawski
 • Członek: Kazimierz Pachucki
 • Członek: Dariusz Zbigniew Staśkiel