Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Władze

Władze

 W skład Zarządu wchodzą:

  • p.o. Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sejnach: Jan Wojciechowski
  • Wiceprezes Zarządu ds organizacyjno- administracyjnych: Bożena Moroz
  • Wiceprezes Zarządu ds handlowych: Jacek Kozakiewicz
  • Wiceprezes Zarządu ds finansowo-księgowych: Marta Żółtko

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Przewodniczący: Henryk Stabiński
  • Z-ca przewodniczącego: Leszek Józef Porada
  • Sekretarz RN: Zuzanna Janina Sikorska
  • Członek RN: Zdzisław Grabek
  • Członek RN: Zdzisław Tadeusz Czakis
  • Członek RN: Henryk Murawski