Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Władze

Władze

 W skład Zarządu wchodzą:

  • Prezes Zarządu: Marian Czokajło
  • V-ce Prezes Zarządu: Czesław Poźniak
  • Członek Zarządu: Kazimierz Pachucki

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Przewodniczący: Henryk Stabiński
  • Z-ca Przewodniczącego: Zenon Bernard Kozakiewicz
  • Sekretarz RN: Zuzanna Janina Sikorska
  • Członek RN: Leszek Józef Porada
  • Członek RN: Zdzisław Grabek
  • Członek RN: Zdzisław Tadeusz Czakis
  • Członek RN: Henryk Murawski