Władze

Prezes - Marian Czokajło oraz V-ce Prezes Czesław Poźniak

Prezes – Marian Czokajło oraz
V-ce Prezes Czesław Poźniak

 W skład Zarządu wchodzą:

  • Prezes Zarządu: Marian Czokajło
  • V-ce Prezes Zarządu: Czesław Poźniak
  • Członek Zarządu: Kazimierz Pachucki

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Przewodniczący: Henryk Stabiński
  • Z-ca Przewodniczącego: Barnard Kozakiewicz
  • Sekretarz RN: Zuzanna Sikorska
  • Członek RN: Leszek Porada
  • Członek RN: Zdzisław Grabek
  • Członek RN: Henryk Karłowicz
  • Członek RN: Piotr Rusinowski