Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

eLokaty

Specyfiką Lokat INTERNETOWYCH jest ich zakładanie przez Klienta poprzez bankowość internetową eBankNet. Odsetki są stawianie do dyspozycji klienta po obciążeniu podatkiem i po zapadnięciu lokaty. Lokata INTERNETOWA jest lokatą odnawialną. Inne dyspozycje są wykonywane wyłącznie przez Klienta posiadającego bankowość internetową eBankNet.

Lokaty są zakładane na okresy:

  • 10 dniowa,
  • 20 dniowa,
  • 1 miesięczna,
  • 3 miesięczna,
  • 6 miesięczna,
  • 9 miesięczna,
  • 12 miesięczna.