Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Lokaty Normalne

Specyfiką Lokat NORMALNE jest stawianie do dyspozycji klienta odsetek po zapadnięciu lokaty i po obciążeniu podatkiem. Lokata NORMALNA jest lokatą odnawialną.

Lokaty są zakładane na okresy:

  • 1 miesięczna,
  • 3 miesięczna,
  • 6 miesięczna,
  • 9 miesięczna,
  • 12 miesięczna,
  • 24 miesięczna,
  • 36 miesięczna.