Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Lokaty STANDARD

Specyfiką Lokat STANDARD jest miesięczne stawianie do dyspozycji klienta odsetek po obciążeniu podatkiem. Lokata STANDARD jest lokatą odnawialną.

Lokaty są zakładane na okresy:

  • 1 miesięczna,
  • 2 miesięczna,
  • 3 miesięczna,
  • 6 miesięczna,
  • 7 miesięczna,
  • 9 miesięczna,
  • 12 miesięczna,
  • 24 miesięczna,
  • 36 miesięczna.