Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Rachunki bieżące i pomocnicze

Rachunek bieżący i pomocniczy jest rachunkiem rozliczeniowym.

Jest uniwersalnym rachunkiem rozliczeniowym i przy jego pomocy można:

 1. uzyskać odnawialny kredyt,
 2. gromadzić i przechowywać środki,
 3. przeprowadzać rozliczenia zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe,
 4. dokonywać płatności w formie zleceń stałych z rachunku i w formie poleceń zapłaty,
 5. dodatkowo Posiadacz może korzystać z elektronicznych usług:
  • Bankowość internetowa eBankNet i moBankNet lub Home Banking,
  • SMS Banking.

Rachunek może założyć osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółki, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, itd.

Aby założyć rachunek:

 1. Wystarczy zgłosić się do Banku,
 2. Przedłożyć dokument tożsamości,
 3. Przedstawić stosowny dokument potwierdzający prowadzoną działalność,
 4. Zawrzeć z Bankiem Umowę na prowadzenie takiego rachunku.

Oprocentowanie rachunków jest zmienne, naliczane jest w stosunku rocznym, z kapitalizacją na koniec kwartału kalendarzowego.

Dla Posiadaczy rachunków wydawane są karty:

 • karty międzynarodowe płatnicze VISA BUSINESS.