Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Dla Posiadaczy rachunków wydawane są międzynarodowe płatnicze VISA CLASSIC (wypłaty na podstawie ustalonego limitu miesięcznego).