Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Rachunek oszczędnościowy Pol – Efekt.

Jest rachunkiem oszczędnościowym i przy jego pomocy można:

 1. gromadzić i przechowywać środki,
 2. przeprowadzać rozliczenia zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe ( z wyjątkiem rozliczeń z działalności gospodarczej),
 3. dokonywać płatności w formie zleceń stałych z rachunku i w formie poleceń zapłaty,
 4. dodatkowo Posiadacz może korzystać z elektronicznych usług:
  • Bankowość internetowa eBankNet i moBankNet,
  • SMS Banking.

Rachunek może założyć osoba dokonująca stałych wpłat. Aby założyć rachunek:

 1. Wystarczy zgłosić się do Banku,
 2. Przedłożyć dokument tożsamości,
 3. Wypełnić dokument zlecający stałe wpływy na rachunek,
 4. Wypełnić wniosek i zawrzeć z Bankiem Umowę na prowadzenie takiego rachunku.

Oprocentowanie rachunków oszczędnościowo jest zmienne, naliczane jest w stosunku rocznym, z kapitalizacją na koniec kwartału kalendarzowego.

Pierwsza wypłata z rachunku jest bez opłat, a kolejne wypłaty z prowizją wg. Taryfy opłat i prowizji dla klientów indywidualnych.