Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pol – konto.

Jest uniwersalnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i przy jego pomocy można:

 1. uzyskać odnawialny kredyt w ramach przyznanego limitu,
 2. uzyskać debet w ramach przyznanego limitu,
 3. gromadzić i przechowywać środki,
 4. przeprowadzać rozliczenia zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe ( z wyjątkiem rozliczeń z działalności gospodarczej),
 5. dokonywać płatności w formie zleceń stałych z rachunku i w formie poleceń zapłaty,
 6. dodatkowo Posiadacz może korzystać z elektronicznych usług:
  • Bankowość internetowa eBankNet i moBankNet,
  • SMS Banking.

Rachunek może założyć osoba posiadająca stałe wpływy z tytułu wynagrodzenia lub dokonująca cyklicznie stałe miesięczne wpłaty.

Aby założyć rachunek:

 1. Wystarczy zgłosić się do Banku,
 2. Przedłożyć dokument tożsamości,
 3. Wypełnić dokument zlecający przekazywanie wynagrodzenia lub zadeklarować stałe miesięczne wpływy na rachunek,
 4. Wypełnić wniosek i zawrzeć z Bankiem Umowę na prowadzenie takiego rachunku.

Oprocentowanie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych jest zmienne, naliczane jest w stosunku rocznym, z kapitalizacją na koniec kwartału kalendarzowego.

Dla Posiadaczy rachunków wydawane są karty:

 • karty międzynarodowe płatnicze VISA CLASSIC (  wypłaty na podstawie ustalonego limitu miesięcznego.