Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Pol-Konto Junior

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pol – Konto Junior,

Jest uniwersalnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i przy jego pomocy można:

 1. gromadzić i przechowywać środki,
 2. przeprowadzać rozliczenia zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe,
 3. dokonywać płatności w formie zleceń stałych z rachunku i w formie poleceń zapłaty,
 4. dodatkowo Posiadacz może korzystać z elektronicznych usług:
  • Bankowość internetowa eBankNet i moBankNet,
  • SMS Banking.

Rachunek może założyć osoba otrzymująca cyklicznie stałe miesięczne wpłaty.

Aby założyć rachunek:

 1. Wiek ukończone 13 lat.
 2. Zgłosić się do Banku,
 3. Przedłożyć dokument tożsamości;
 4. Zadeklarować stałe miesięczne wpływy na rachunek;
 5. Wypełnić wniosek i zawrzeć z Bankiem Umowę na prowadzenie takiego rachunku.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pol – Konto Junior jest nieoprocentowany.

Dla Posiadaczy rachunków wydawane są karty:

 • karty międzynarodowe płatnicze VISA CLASSIC (  wypłaty na podstawie ustalonego limitu miesięcznego).