Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

eBankNet

W czasach, gdy bankowość elektroniczna jest powszechnym sposobem zarządzania finansami, udostępniliśmy Państwu wygodne i funkcjonalne oprogramowanie, które umożliwi oraz ułatwi wiele procesów związanych z zarządzaniem swoimi finansami. Dzięki internetowi i systemowi eBankNet można swobodnie dysponować środkami zgormadzonymi w Naszym Banku.

 

Funkcjonalność:

→     Brak instalacji oprogramowania,

→     Obsługa przez przeglądarkę internetową,

→     Certyfikacja strony,

→     Szyfrowane połączenie,

→     Autoryzacja poprzez numer identyfikacyjny i unikatowe hasło dostępu,

→     Autoryzacja przelewów poprzez hasła jednorazowe wysyłane SMS lub na podstawie zestawu papierowego haseł,

→     Zakładanie lokat,

→     Doładowania do telefonów komórkowych,

→     Blokowanie dostępu po błędnej autoryzacji,

→     Posiadając autoryzację przelewów poprzez hasła wysyłane SMS można spersonalizować powiadamiania SMS, np.:

→     Błędna próba zalogowania do systemu,

→     Zmiana hasła,

→     Nieudana zmiana hasła,

→     Błędna próba autoryzacji transakcji,

→     Wykonanie przelewu,

→     Błędna próba autoryzacji transakcji,

→     Zablokowana możliwość logowania użytkownika,

→     Zablokowane wykonywanie transakcji,

→     I inne udostępnione przez Bank.

Instrukcje i wymagania techniczne dla najnowszej wersji eBankNet: