Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

smsBanking

SMS Banking – przesyłanie informacji na telefon komórkowy o otrzymaniu wpłaty na rachunek, o debecie, saldzie na początek dnia, zmianie salda.