Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Tabele oprocentowania, Taryfy opłat oraz Stawki referencyjne

Oprocentowanie kredytów

Taryfy Opłat

Stawki referencyjne w marcu 2021r

  • średni Wibor 1M w czerwcu- 0,18
  • średni Wibor 3M w II kwartale 2021- 0,21
  • średni Wibor 3M- w czerwcu- 0,21
  • średni Wibor 6M w II kwartale 2021- 0,25

Wskaźnik Kosztów Finansowania

WKF reprezentuje koszt pozyskania finansowania i jest obliczany w każdym dniu, w którym pracują banki i działają polskie systemy rozliczeniowe. WKF jest obliczany na podstawie rzeczywistych transakcji, depozytów terminowych, zawieranych z klientami przez banki.