Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Tabele oprocentowania, Taryfy opłat oraz Stawki referencyjne

Oprocentowanie kredytów

Taryfy Opłat

Stawki referencyjne w kwietniu 2022r

  • średni Wibor 1M w kwietniu- 4,75
  • średni Wibor 1M w I kwartale 2022 r. – 3,03
  • średni Wibor 3M w kwietniu- 5,48
  • średni Wibor 3M- w I kwartale 2022 r. – 3,50
  • średni Wibor 6M w kwietniu- 5,72
  • średni Wibor 6M w I kwartale 2022- 3,89

Wskaźnik Kosztów Finansowania

WKF reprezentuje koszt pozyskania finansowania i jest obliczany w każdym dniu, w którym pracują banki i działają polskie systemy rozliczeniowe. WKF jest obliczany na podstawie rzeczywistych transakcji, depozytów terminowych, zawieranych z klientami przez banki.