Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Tabele oprocentowania, Taryfy opłat oraz Stawki referencyjne

Oprocentowanie kredytów

Taryfy Opłat

Stawki referencyjne w grudniu 2021r

  • średni Wibor 1M w grudniu- 1,98
  • średni Wibor 1M w IV kwartale 2021r. – 1,30
  • średni Wibor 3M w grudniu- 2,35
  • średni Wibor 3M- w IV kwartale 2021r. – 1,54
  • średni Wibor 6M w grudniu- 2,64
  • średni Wibor 6M w IV kwartale 2021- 1,80

Wskaźnik Kosztów Finansowania

WKF reprezentuje koszt pozyskania finansowania i jest obliczany w każdym dniu, w którym pracują banki i działają polskie systemy rozliczeniowe. WKF jest obliczany na podstawie rzeczywistych transakcji, depozytów terminowych, zawieranych z klientami przez banki.