Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Tabele oprocentowania, Taryfy opłat oraz Stawki referencyjne

Oprocentowanie kredytów

 

Taryfy Opłat

 

Stawki referencyjne w czerwcu 2022r

  • średni Wibor 1M w czerwcu- 6,29
  • średni Wibor 3M w czerwcu- 6,85
  • średni Wibor 3M- w II kwartale 2022 r.- 6,26
  • średni Wibor 6M w I półroczu 2022 r.- 5,20

 

Wskaźnik Kosztów Finansowania

WKF reprezentuje koszt pozyskania finansowania i jest obliczany w każdym dniu, w którym pracują banki i działają polskie systemy rozliczeniowe. WKF jest obliczany na podstawie rzeczywistych transakcji, depozytów terminowych, zawieranych z klientami przez banki.