Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Tabele oprocentowania, Taryfy opłat oraz Stawki referencyjne

Oprocentowanie kredytów

Taryfy Opłat

Stawki referencyjne w grudniu 2020r

  • średni Wibor 3M w grudniu- 021
  • średni Wibid 3M- w grudniu- 0,01
  • średni Wibor 3M w IV kwartale- 2020- 0,22
  • średni Wibor 6M- w grudniu- 0,25
  • średni Wibid 6M- w grudniu- 0,05
  • średni Wibor 6M w IV kwartale 2020- 0,25

Wskaźnik Kosztów Finansowania

WKF reprezentuje koszt pozyskania finansowania i jest obliczany w każdym dniu, w którym pracują banki i działają polskie systemy rozliczeniowe. WKF jest obliczany na podstawie rzeczywistych transakcji, depozytów terminowych, zawieranych z klientami przez banki.