Karta VISA CLASSIC

Wybierając kartę Visa Classic Debetowa posiadasz: bezpieczeństwo środków na rachunku karty – każda transakcja jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem, komfort – klient ma stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jest zależny od godzin pracy Banku, szybkość – środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na

Karta VISA BUSINESS

Wybierając Visa Business Debetowa posiadasz: wygodę i bezpieczeństwo pracowników – dzięki możliwości wydania dowolnej liczby kart do rachunku, pracownicy podczas podróży służbowych mogą pokrywać koszty hotelu, transportu, itp. – nie są narażeni na utratę gotówki, łatwą kontrola wydatków pracowników – dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej, komfort – klient