Lokaty STANDARD

Specyfiką Lokat STANDARD jest miesięczne stawianie do dyspozycji klienta odsetek po obciążeniu podatkiem. Lokata STANDARD jest lokatą odnawialną.

Lokaty z dopłatą

Specyfiką Lokaty z DOPŁATĄ jest możliwość dopłacania do lokaty. Lokata odnawialna.

Lokaty Normalne

Specyfiką Lokat NORMALNE jest stawianie do dyspozycji klienta odsetek po zapadnięciu lokaty i po obciążeniu podatkiem. Lokata NORMALNA jest lokatą odnawialną.

eLokaty

Specyfiką Lokat INTERNETOWYCH jest ich zakładanie przez Klienta poprzez bankowość internetową eBankNet.