Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pol – Konto Junior,

Jest uniwersalnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i przy jego pomocy można:

 1. gromadzić i przechowywać środki,
 2. przeprowadzać rozliczenia zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe,
 3. dokonywać płatności w formie zleceń stałych z rachunku i w formie poleceń zapłaty,
 4. dodatkowo Posiadacz może korzystać z elektronicznych usług:
  • Bankowość internetowa eBankNet i moBankNet,
  • SMS Banking.

Rachunek może założyć osoba otrzymująca cyklicznie stałe miesięczne wpłaty.

Aby założyć rachunek:

 1. Wiek ukończone 13 lat.
 2. Zgłosić się do Banku,
 3. Przedłożyć dokument tożsamości;
 4. Zadeklarować stałe miesięczne wpływy na rachunek;
 5. Wypełnić wniosek i zawrzeć z Bankiem Umowę na prowadzenie takiego rachunku.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pol – Konto Junior jest nieoprocentowany.

Dla Posiadaczy rachunków wydawane są karty:

 • karty międzynarodowe płatnicze VISA CLASSIC (  wypłaty na podstawie ustalonego limitu miesięcznego).

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pol – konto.

 Jest uniwersalnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i przy jego pomocy można:

 1. uzyskać odnawialny kredyt w ramach przyznanego limitu,
 2. uzyskać debet w ramach przyznanego limitu,
 3. gromadzić i przechowywać środki,
 4. przeprowadzać rozliczenia zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe ( z wyjątkiem rozliczeń z działalności gospodarczej),
 5. dokonywać płatności w formie zleceń stałych z rachunku i w formie poleceń zapłaty,
 6. dodatkowo Posiadacz może korzystać z elektronicznych usług:
  • Bankowość internetowa eBankNet i moBankNet,
  • SMS Banking.

Rachunek może założyć osoba posiadająca stałe wpływy z tytułu wynagrodzenia lub dokonująca cyklicznie stałe miesięczne wpłaty.

Aby założyć rachunek:

 1. Wystarczy zgłosić się do Banku,
 2. Przedłożyć dokument tożsamości,
 3. Wypełnić dokument zlecający przekazywanie wynagrodzenia lub zadeklarować stałe miesięczne wpływy na rachunek,
 4. Wypełnić wniosek i zawrzeć z Bankiem Umowę na prowadzenie takiego rachunku.

Oprocentowanie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych jest zmienne, naliczane jest w stosunku rocznym, z kapitalizacją na koniec kwartału kalendarzowego.

Dla Posiadaczy rachunków wydawane są karty:

 • karty międzynarodowe płatnicze VISA CLASSIC (  wypłaty na podstawie ustalonego limitu miesięcznego.

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pol – Konto Nestor.

 Jest uniwersalnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i przy jego pomocy można:

 1. uzyskać odnawialny kredyt w ramach przyznanego limitu,
 2. uzyskać debet w ramach przyznanego limitu,
 3. gromadzić i przechowywać środki,
 4. przeprowadzać rozliczenia zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe ( z wyjątkiem rozliczeń z działalności gospodarczej),
 5. dokonywać płatności w formie zleceń stałych z rachunku i w formie poleceń zapłaty,
 6. dodatkowo Posiadacz może korzystać z elektronicznych usług:
  • Bankowość internetowa eBankNet i moBankNet,
  • SMS Banking.

Rachunek może założyć osoba otrzymująca świadczenia z tytułu renty czy też emerytury.

Aby założyć rachunek:

 1. Wystarczy zgłosić się do Banku,
 2. Przedłożyć dokument tożsamości,
 3. Przedłożyć odcinek renty lub emerytury,
 4. Wypełnić wniosek i zawrzeć z Bankiem Umowę na prowadzenie takiego rachunku.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pol – Konto Nestor jest nieoprocentowany.

Dla Posiadaczy rachunków wydawane są karty:

 • karty międzynarodowe płatnicze VISA CLASSIC ( wypłaty na podstawie ustalonego limitu miesięcznego.

Pol-Konto

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pol – konto. Jest uniwersalnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i przy jego pomocy można: uzyskać odnawialny kredyt w ramach przyznanego limitu, uzyskać debet w ramach przyznanego limitu, gromadzić i przechowywać środki, przeprowadzać rozliczenia zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe ( z wyjątkiem rozliczeń z działalności gospodarczej), dokonywać płatności w formie zleceń stałych z rachunku i w formie poleceń zapłaty,

Pol-Konto Junior

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pol – Konto Junior, Jest uniwersalnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i przy jego pomocy można: gromadzić i przechowywać środki, przeprowadzać rozliczenia zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe, dokonywać płatności w formie zleceń stałych z rachunku i w formie poleceń zapłaty, dodatkowo Posiadacz może korzystać z elektronicznych usług: Bankowość internetowa eBankNet i moBankNet, SMS Banking. Rachunek może założyć osoba otrzymująca cyklicznie

Pol-Konto Nestor

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pol – Konto Nestor. Jest uniwersalnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i przy jego pomocy można: uzyskać odnawialny kredyt w ramach przyznanego limitu, uzyskać debet w ramach przyznanego limitu, gromadzić i przechowywać środki, przeprowadzać rozliczenia zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe ( z wyjątkiem rozliczeń z działalności gospodarczej), dokonywać płatności w formie zleceń stałych z rachunku i w formie poleceń

Pol-Efekt

Rachunek oszczędnościowy Pol – Efekt. Jest rachunkiem oszczędnościowym i przy jego pomocy można: gromadzić i przechowywać środki, przeprowadzać rozliczenia zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe ( z wyjątkiem rozliczeń z działalności gospodarczej), dokonywać płatności w formie zleceń stałych z rachunku i w formie poleceń zapłaty, dodatkowo Posiadacz może korzystać z elektronicznych usług: Bankowość internetowa eBankNet i moBankNet, SMS Banking. Rachunek może założyć