Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Aktualność

Webinarium dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”

  • czwartek, 19 stycznia 2023

Dnia 20 stycznia 2023 roku Bank Spółdzielczy w Sejnach pragnie zaprosić na:

Bezpłatne Webinarium pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF we współpracy z Komendą Główną Policji

Cel:
Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.

Do kogo kierowane jest webinarium:

Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

Harmonogram czasowy:

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45. Rozpoczęcie webinarium o 17:00. Webinarium zakończy się o 18:00.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 r.

Informacje techniczne:

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

Materiały:

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację. Opłaty Udział w webinarium jest bezpłatny.

Kontakt:

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule wiadomości podając tytuł i datę wydarzenia.

PROGRAM
20 stycznia 2023 roku (piątek)

16:45-17:00

-Logowanie uczestników

17:00-17:25
 Jak nie dać się okraść w Internecie – dobre praktyki cyberbezpieczeństwa
Paweł Piekutowski – kierownik Departament Cyberbezpieczeństwa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

17:25-17:45

 Jak zadbać o bezpieczeństwo swojego telefonu – sposoby działania cyberoszustów Michał Strzelczyk – główny specjalista Departament Cyberbezpieczeństwa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

17:45-18:00

Pytania i odpowiedzi