Skip to main content

Zastrzeżenie numeru PESEL

10-06-2024

Aby chronić Twoje dane i pieniądze, od 01.06.2024 r. będziemy sprawdzać, czy Twój numer PESEL nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Sprawdzimy, czy nie masz zastrzeżonego numeru PESEL zanim:

 • otworzymy Ci konto osobiste, konto oszczędnościowe (również konto dla dziecka);
 • podpiszemy Umowę kredytu;
 • podpiszemy aneks do trwającej Umowy kredytowej;
 • udostępnimy bankowość elektroniczną;
 • wypłacimy gotówkę w placówce Banku Spółdzielczego w Sejnach (gdy kwota przewyższa trzykrotność wynagrodzenia minimalnego).

Co daje zastrzeżenie numeru PESEL?

To ochrona przed wykorzystaniem numeru PESEL przed jego wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione np. gdy zgubisz dokumenty, lub ktoś Ci je ukradnie.

Jak możesz zastrzec numer PESEL i cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL?

Możesz to zrobić w:

 • aplikacji mObywatel 2.0
 • na rządowej stronie gov.pl
 • lub w Twoim Urzędzie Gminy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe;
 • Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim;
 • Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie mObywatel.gov.pl lub na gov.pl.

Znajdziesz nas też tutaj
bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.