• Stawki referencyjne

Stawki referencyjne

Bieżące:

  • Średni WIBOR 1M we wrześniu 2023  - 6,27%

  • Średni WIBOR 3M we wrześniu 2023 - 5,99%

  • Średni WIBOR 3M w III kwartale 2023 - 6,50%

  • Średni WIBOR 6M w I półroczu 2023 – 6,975%

  • WIBOR 1M na ostatni dzień m-ca 09/2023 - 6,04%

  • WIBOR 3M na przedostatni dzień roboczy m-ca 09/2023 - 5,78%

  • WIBOR 3M na ostatni dzień roboczy m-ca 08/2023 - 6,65%


Poprzednie:

  • Średni WIBOR 1M w sierpniu 2023  - 6,81%

  • Średni WIBOR 3M w sierpniu 2023 - 6,69%

  • Średni WIBOR 3M w II kwartale 2023 - 6,90%

  • Średni WIBOR 6M w I półroczu 2023 – 6,975%

  • WIBOR 1M na ostatni dzień m-ca 08/2023 - 6,78%

  • WIBOR 3M na przedostatni dzień roboczy m-ca 08/2023 - 6,67%


 

  • Średni WIBOR 1M w lipcu 2023  - 6,86%
  • Średni WIBOR 3M w lipcu 2023 - 6,81%
  • Średni WIBOR 3M w II kwartale 2023 - 6,90%
  • Średni WIBOR 6M w I półroczu 2023 – 6,975%
  • WIBOR 1M na ostatni dzień m-ca 07/2023 - 6,81%
  • WIBOR 3M na przedostatni dzień roboczy m-ca 07/2023 - 6,72%

  • Średni WIBOR 1M w czerwcu 2023  - 6,85%

  • Średni WIBOR 3M w czerwcu 2023 - 6,90%

  • Średni WIBOR 3M w II kwartale 2023 - 6,90%

  • Średni WIBOR 6M w I półroczu 2023 – 6,975%

  • WIBOR 1M na ostatni dzień m-ca 06/2023 - 6,86%

  • WIBOR 3M na przedostatni dzień roboczy m-ca 06/2023 - 6,90%


  • Średni WIBOR 1M w maju 2023  - 6,85%

  • Średni WIBOR 3M w maju 2023 - 6,90%

  • Średni WIBOR 3M w I kwartale 2023 - 6,93%

  • Średni WIBOR 6M w II półroczu 2022 - 7,39%

  • WIBOR 1M na ostatni dzień m-ca 05/2023 - 6,83%

  • WIBOR 3M na przedostatni dzień roboczy m-ca 05/2023 - 6,90%


  • Średni WIBOR 1M w kwietniu 2023  - 6,86%

  • Średni WIBOR 3M w kwietniu 2023 - 6,90%

  • Średni WIBOR 3M w I kwartale 2023 - 6,93%

  • Średni WIBOR 6M w II półroczu 2022 - 7,39%

  • WIBOR 1M na ostatni dzień m-ca 04/2023 - 6,86%

  • WIBOR 3M na przedostatni dzień roboczy m-ca 04/2023 - 6,90%


  • Średni WIBOR 1M w marcu 2023  - 6,86%

  • Średni WIBOR 3M w marcu 2023 - 6,92%

  • Średni WIBOR 3M w I kwartale 2023 - 6,93%

  • Średni WIBOR 6M w II półroczu 2022 - 7,39%

  • WIBOR 1M na ostatni dzień m-ca 03/2023 - 6,84%

  • WIBOR 3M na przedostatni dzień roboczy m-ca 03/2023 - 6,90%


  • Średni WIBOR 1M w lutym 2023  - 6,89%

  • Średni WIBOR 3M w lutym 2023 - 6,93%

  • Średni WIBOR 3M w IV kwartale 2022 - 7,29%

  • Średni WIBOR 6M w II półroczu 2022 - 7,39%

  • WIBOR 1M na ostatni dzień m-ca 02/2023 - 6,89%

  • WIBOR 3M na przedostatni dzień roboczy m-ca 02/2023 - 6,94%


  • Średni WIBOR 1M w styczniu 2023  - 6,90%

  • Średni WIBOR 3M w styczniu 2023 - 6,95%

  • Średni WIBOR 3M w IV kwartale 2022 - 7,29%

  • Średni WIBOR 6M w II półroczu 2022 - 7,39%

  • WIBOR 1M na ostatni dzień m-ca 01/2023 - 6,86%

  • WIBOR 3M na przedostatni dzień roboczy m-ca 01/2023 - 6,95%

Znajdziesz nas też tutaj
bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.