• WŁADZE BANKU

WŁADZE BANKU

 W skład Zarządu wchodzą:

  • Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sejnach: Jan Wojciechowski
  • Wiceprezes Zarządu ds organizacyjno- administracyjnych: Bożena Moroz
  • Wiceprezes Zarządu ds handlowych: Jacek Kozakiewicz
  • Wiceprezes Zarządu ds finansowo-księgowych, Główny księgowy: Marta Żółtko

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Przewodniczący: Zdzisław Tadeusz Czakis
  • Z-ca przewodniczącego: Leszek Józef Porada
  • Sekretarz: Zdzisław Grabek
  • Członek: Grzegorz Gołębiewski
  • Członek: Kazimierz Pachucki
  • Członek: Dariusz Zbigniew Staśkiel
Znajdziesz nas też tutaj
bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.