Skip to main content
  • Informacje finansowe

Informacje finansowe

Klauzula Informacyjna Biura Informacji Kredytowej BS Sejny.

Informacja o ryzyku wzrostu zmienności stóp procentowych oraz indeksów referencyjnych stopy procentowej.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2023.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2022.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2021.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2020.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2019.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2018.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2017.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2016.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2015.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2014.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2013.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2012.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2011.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Sejnach w roku 2010.

Znajdziesz nas też tutaj
bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.