Skip to main content
  • HISTORIA BANKU

Historia banku

Historia

BANK SPÓŁDZIELCZY W SEJNACH DZIAŁA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. ZRZESZONY JEST W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA W WARSZAWIE.

10 sierpnia 1950 roku 31 członków – założycieli podpisało Statut Gminnej Kasy Spółdzielczej w Sejnach. Wspomnianą Spółdzielnię zarejestrowano 23 sierpnia 1950 roku w Sadzie Okręgowym w Ełku pod numerem Rs. I – 63. Pierwszym Prezesem Zarządu został Pan Jan Pietraszewski, a członkami Zarządu Panowie Stanisław Sidorowicz i Edward Wasilczyk. Na głównego księgowego powołano Panią Janinę Ginel a Przewodniczącym Gminnej Kasy Spółdzielczej został Pan Stanisław Szymafski.

Dnia 18 marca 1951 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Kasy Spółdzielczej. Poczatki działalności GKS nie były pomyślne, powodem było brak środków finansowych. Skromny udział członkowski wynoszacy 50 złotych nie dawał gwarancji na prowadzenie pełnej działalności. Dopiero z chwila objęcia obsługi kredytowej rolnictwa w zakresie kontraktacji płodów rolnych i zwierzat rzeźnych, obsługi kasowej i rozliczeniowej Gminnej Spółdzielni „SCH” w Sejnach i Berznikach na zasadzie jedności kasowej i obsługi kasowo – rozliczeniowej innych jednostek gospodarczych nastapiło dość wyraźne ożywienie gospodarki finansowej GKS. W listopadzie 1975 roku oddano do użytku nowy własny budynek Banku. Nowy rozdział we współczesnej historii Banku zapoczatkowała II połowa 1975 roku. W tym też okresie następuje rozszerzenie działalności Banku Spółdzielczego wynikające z nowych uprawnień z zakresu udzielania kredytów na zakup nieruchomości między posiadaczami gospodarstw rolnych, a następnie upoważnienie do współdziałania z BGŻ zostaje utworzona Ekspozytura Banku w Suwałkach. Kolejnym ważnym rokiem w historii Banku był rok 1994, kiedy to na zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sejnach podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w charakterze założyciela Banku Regionalnego w Olsztynie w formie Spółki Akcyjnej i objęcie akcji tego Banku Regionalnego oraz zawarcie umowy zrzeszenia regionalnego z tym Bankiem. Następnym okresem w dziejach banku jest koniec lat dziewięćdziesiątych, i dylematy osiągania założeń kapitałowych. W wyniku prowadzony rozmów z bankami przyległymi (Puńsk, Szypliszki, Wiżajny), nastąpiło połączenie w jeden bank pod nazwa Bank Spółdzielczy w Sejnach.

Bank posiada 3 oddziały, 3 ekspozytury. W latach 2002-2003 został przeprowadzony remont Banku Spółdzielczego w Sejnach. Została zrobiona nowa elewacja dach oraz wymieniono okna i zmieniono ogrzewanie. W latach 2005-2006 przeprowadzono remonty w Oddziałach Banku w Szypliszkach Wiżajnach i Puńsku. Wymieniono okna, zmieniono elewację, i ogrzewanie oraz pobudowano nowe parkingi i podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W Ekspozyturze w Suwałkach zostały powiększone pomieszczenia biurowe. Przeprowadzono remont, oraz usprawniono obsługę klientów otwierając druga kasę.

Znajdziesz nas też tutaj
bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.