Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Aktualności

Zamień swój smartfon w terminal płatniczy!

 • piątek, 9 września 2022

Aplikacja Płatnicza Planet Pay POSapp umożliwia bezpieczne przyjmowanie zbliżeniowych płatności bezgotówkowych bezpośrednio na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon, tablet, bądź też urządzenie kurierskie.

POSapp jest tańszą i wygodniejszą alternatywą dla obecnie stosowanych terminali płatniczych, dedykowaną w szczególności dla małych firm, tj. mikro przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, rolników indywidualnych, osób prowadzących działalność nierejestrowaną, co nie oznacza, że nie sprawdza się w dużych przedsiębiorstwach, które poszukują rozwiązania zapewniającego mobilność i niskie koszty stałe.
 
Dla kogo?
 • Planet Pay POSapp to idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których mobilność jest istotnym elementem działania.
 • Aplikacja umożliwi przyjmowanie płatności zbliżeniowych bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń płatniczych.
 • Instalacja aplikacji na telefonie lub tablecie pozwoli mieć terminal płatniczy zawsze przy sobie, dodatkowo, zmniejszy kolejki przy płatnościach oraz podwyższy standard obsługi Klienta.
 

Uwaga! Obecnie każdy Klient, który skorzysta z aplikacji Planet Pay POSapp otrzyma aplikację za 0,00 PLN przez 12 miesięcy, niezależnie od tego czy kwalifikuje się do Programu Polska Bezgotówkowa.


Dla aplikacji POSapp Fundacja Polska Bezgotówkowa także zapewniła możliwość otrzymania finansowania. Planet Pay od początku jest aktywnym uczestnikiem programu, w związku z czym Klienci mogą otrzymać dofinasowanie umożliwiające:
 • Bezpłatne korzystanie z aplikacji POSapp przez 5 miesięcy od daty uruchomienia.
 • Bezpłatne rozliczanie transakcji, przez 5 miesięcy lub do 42 tys. zł obrotu.
Program dotyczy Akceptantów, którzy nie uczestniczyli w Programie Polska Bezgotówkowa oraz nie korzystali z Terminala Płatniczego przez ostatnie 12 miesięcy.
 

Jak zamówić aplikację Planet Pay POSapp?


Wypełnij formularz dostępny na stronie: https://planetpay.pl a my skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.
Wymagania techniczne:
 • Aplikację można zainstalować na wszystkich urządzeniach posiadających system operacyjny Android 8.0 lub nowszy, NFC oraz dostęp do Internetu.
 • Aplikacja jest ogólnodostępna i można ją pobrać za darmo w Sklepie Google Play, aby ją zaś aktywować należy podpisać Umowę z Planet Pay.

Aplikacja POSapp udostępnia funkcje takie jak:
 • realizację transakcji płatniczych EMV Contactless,
 • realizację płatności „Pin on glass capture” VISA / Mastercard,
 • przygotowanie i dostarczenie potwierdzenia transakcji (e-mail, SMS, kod QR, zrzut ekranu),
 • raportowanie i przegląd transakcji.

Transakcje dostępne na urządzeniach z aplikacją POSapp to:
 • sprzedaż
 • unieważnienie
 • zwrot

Płać i odbieraj 1 zł, a nawet 2 zł za każdą płatność kartą lub telefonem!

 • wtorek, 6 września 2022

Promocja VISA Bank Spółdzielczy w Sejnach.

Otwórz konto w naszym Banku z kartą Visa i odbieraj 1 zł, a nawet 2 zł za każdą płatność kartą lub telefonem!

Płacę i odbieram! 

 • Zamów nową kartę Visa (debetową lub kredytową)
 • Zarejestruj ją na stronie www.mojbank.pl/pio
 • Realizuj jak najwięcej transakcji bezgotówkowych i odbierz nawet 100 zł.

Za transakcje dokonane Kartą w czasie trwania Promocji, otrzymasz Premię Promocyjną w wysokości:
 • 1 zł za każdą transakcję bezgotówkową, dokonaną w sklepie lub innym punkcie
 • 2 zł za każdą transakcję bezgotówkową za pomocą telefonu i zegarka (portfele cyfrowe: Google PayApple PayFitibit PayGarmin Pay)
 • 2 zł za każdą transakcję bezgotówkową dokonaną Kartą w Internecie.

Uwaga na oszustów podszywających się pod lekarzy misji ONZ!

 • piątek, 26 sierpnia 2022

Departament Bezpieczeństwa ostrzega o wzmożonych działaniach oszustów, którzy pod pozorem nawiązania bliższej znajomości wyłudzają pieniądze, głównie od samotnych osób.

Oszust wyszukuje potencjalną ofiarę w Internecie m.in. w mediach społecznościowych, portalach randkowych oraz komunikatorach (np. WhatsApp), po czym nawiązuje z nią kontakt. Posługując się zdjęciami z sieci, przedstawia się jako lekarz misji pokojowej ONZ, który aktualnie jest poza granicami swojego kraju (np. w Jemenie, Syrii). Oszust poprzez regularny kontakt i przedstawienie fałszywych historii z życia zdobywa zaufanie ofiary. Po kilkutygodniowej korespondencji oszust proponuje związek i chęć przyjazdu do Polski. Aby to uczynić musi dokonać szeregu formalności, które są związane z kosztami, dlatego prosi o pomoc finansową. Środki są rzekomo niezbędne na zakup biletu lotniczego, uzyskanie formularza emerytalnego, drogie leczenie, pokrycie kosztów przesyłki paczki z pieniędzmi do Polski. Po przekazaniu pieniędzy na rachunek wskazany przez oszusta, kontakt zostaje zerwany.
Pamiętaj:
1.     Oszuści cały czas modyfikują swój sposób działania (np. oszust może przedstawić się jako żołnierz na misji pokojowej lub inżynier przebywający na platformie wiertniczej).
2.     Nie ulegaj chwilowemu zauroczeniu czy presji czasu.
3.     Nie działaj pod wpływem emocji.
4.     Nie przekazuj pieniędzy nieznanym osobom.
5.     Nie daj się zastraszyć

Bądź ostrożny! Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa zgłoś zdarzenie na Policję. W przypadku, gdy został zlecony przelew skontaktuj się niezwłocznie z Infolinią Banku.

WAKACJE KREDYTOWE

 • czwartek, 28 lipca 2022

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe daje możliwość zawieszenia spłaty kredytu, tzw. „wakacje kredytowe” na maksymalnie 8 miesięcy w latach 2022 – 2023.

Na wniosek Kredytobiorcy przysługuje możliwość zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego w następujących  okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 30 września 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Kredytobiorca ma prawo do skorzystania z wakacji kredytowych jeśli spełnia wszystkie następujące warunki:

 • umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022r.;
 • okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.;
 • kredyt hipoteczny jest w złotych polskich;
 • mieszka w kredytowanym lokalu / budynku.

Informacje uzupełniające:

 • okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania;
 • okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu;
 • w trakcie zawieszenia spłaty kredytu wszelkie wnioski i dyspozycje składane przez Kredytobiorcę dotyczące kredytu oraz dokonywanie płatności wynikających z umowy kredytu, w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie mogą być przez Bank realizowane;
 • wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca, najpóźniej w dniu płatności raty.

Jak złożyć Wniosek o wakacje kredytowe:

 • Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Ekspozyturze Banku Spółdzielczego w Sejnach
 • Kredytobiorca/Kredytobiorcy może/mogą złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu:

– w postaci papierowej w Oddziale lub Ekspozyturze Banku w Sejnach, Puńsku, Gibach, Suwałkach, Szypliszkach, Wiżajnach;

– w postaci papierowej drogą pocztową na adres Oddziału lub Ekspozytury Banku;

– drogą mailową na adres centrala@bssejny.pl , wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców;  

– za pośrednictwem systemu bankowości internetowej eBankNet jeżeli w kredycie występuje tylko jeden Kredytobiorca.

Wniosek można pobrać bezpośrednio ze strony BS SEJNY.

                                                 INFORMACJA O RYZYKACH
1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych powinien być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców.
2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej, co może mieć wpływ na możliwość zaciągania przyszłych zobowiązań kredytowych w bankach i instytucjach finansowych, za co Bank BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności.
3. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.
Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.
Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.
Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia
Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 6M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów.


Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:
• komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej: Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf oraz
• Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf