Skip to main content
  • Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Sejnach

icon pdf

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału BS w Sejnach wg stanu na 31.12.2022r

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału BS w Sejnach wg stanu na 31.12.2021r

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sejnach wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sejnach wg stanu na 31 grudnia 2019 roku

 

 

Bank Spółdzielczy w Sejnach informuje, że wymienieni poniżej przedsiębiorcy uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową w związku z powierzeniem im przez Bank określonych czynności, zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe:

  1. SoftNet sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie,

  2. FORMICA Szerszenowicz sp. j. z siedzibą w Białymstoku,

  3. VerdIT sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

 

W celu realizacji wymogów SFDR Bank oświadcza, że:

  • tworząc produkt IKE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju,

  • IKE nie wprowadza ryzyka dla zrównoważonego rozwoju,

  • nie opracowuje strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Znajdziesz nas też tutaj
bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.