Skip to main content
  • Przelewy z zagranicy

Informacja dla osób wykonujących przelewy z zagranicy na rachunki prowadzone w BS Sejny:

Przelewy wykonywane z zagranicy na rachunki prowadzone w naszym Banku, powinny być zaadresowane w następujący sposób:

Bank Polskiej Spółdzielczości
Swift Code(BIC): POLUPLPR
O/Regionalny w Olsztynie 
Bank Spółdzielczy w Sejnach
Nr rachunku (IBAN): PL…(26 cyfrowy nr rachunku)…
Nazwa i adres klienta

Znajdziesz nas też tutaj
bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.