Skip to main content
 • Firmy
 • Kredyty
 • Kredyt Obrotowy w rachunku – nieodnawialny
 • Kredyt Obrotowy w rachunku – nieodnawialny

  Kredyt Obrotowy w rachunku – nieodnawialny

  Ważne informacje

  Dla kogo i na jaki cel kredyt jet przeznaczony?

  Dla kogo? 

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - Klienci wewnętrzni i zewnętrzni Banku
  • prowadzący działalność rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego

  Na jaki cel?

  1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jest udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i rolniczej, a w szczególności na finansowanie:
   • zakupu środków do bieżącej produkcji rolnej / zakupu środków do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej (a w szczególności w celu zaspakajania bieżących potrzeb finansowych, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;
   • zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy;
   • jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług;
   • terminowych rozliczeń z tytułu podatków, w tym podatku od towarów i usług VAT oraz terminowych rozliczeń z pracownikami.
  1. Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego.

  Kredyt obrotowy, w przypadku udzielania kredytu deweloperskiego oraz kredytu w konsorcjum, może być również udzielony z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu działek budowlanych na budowę budynków wielorodzinnych oraz sfinansowanie bieżącej działalności.

  Wymagania.
  • Posiadanie zdolności kredytowej oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Posiadanie w Banku rachunku bieżącego przedsiębiorstw indywidualnych, na który wpływają dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Prowadzenie działalność przez okres, co najmniej 3 miesięcy.
  • Posiadanie przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych rachunku bieżącego w Banku lub w innym/ych banku/ach. Posiadanie rachunku/ów bieżącego/ych w innym/ich banku/ach należy udokumentować przedstawieniem wyciągów/historii operacji z tego/ych rachunku/ów za okres 12 ostatnich pełnych miesięcy.
  • Przy kredycie powyżej 500 000,00 PLN i zabezpieczonym hipoteką obowiązek wykonania Wyceny rzeczoznawcy oraz ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia i podpisanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na cały okres kredytowania.

  Wymagane dokumenty:

  • Dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa.
  • Dokumenty poświadczające uzyskane dochody.
  • Inne dokumenty wskazane przez Bank zależnie od przeznaczenia kredytu.
  Oprocentowanie i prowizje.

  Oprocentowanie: zmienne .

  Wysokość oprocentowania: 

  Średni WIBOR 6M plus:

  • 5,0% marża Banku – kredyt do 1 tys. – 50 tys. PLN,
  • 4,7% marża Banku – kredyt do 50 – 300 tys. PLN,
  • 4,3% marża Banku – kredyt do 300 – 600 tys. PLN,
  • 3,9% marża Banku – kredyt do 600 – 1 mln. PLN,
  • 3,2% marża Banku – kredyt do 1 mln – 1,3 mln. PLN,
  • 2,8% marża Banku – kredyt do 1,3 mln – 2,8 mln. PLN,
  • 2,6% marża Banku – kredyt od 2,8 mln i powyżej.

  Prowizje:

  Za udzielenie kredytu: 

  • 1,7% – kredyt do 1 tys. – 50 tys. PLN,
  • 1,3% – kredyt do 50 – 300 tys. PLN,
  • 0,7% – kredyt do 300 – 600 tys. PLN,
  • 0,3% – kredyt do 600 – 1 mln. PLN,
  • 0,3% – kredyt do 1 mln – 1,3 mln. PLN,
  • 0,3% – kredyt do 1,3 mln – 2,8 mln. PLN,
  • 0,0% – kredyt d d2,8 mln i powyżej.

  Za złożenie i rozpatrzenie wniosku:

  • 10,00zł do kredyt do 2.000,00zł, (0,1% od kwoty kredytu)
  • i nie więcej niż 200,00 zł kredyt powyżej 2.000,00zł.

  Za KRS: 20,00 PLN + VAT (przy kredycie hipotecznym)

  Zabezpieczenie.

  Dla Klientów wewnętrznych:

  Kredyty do kwoty 100 000,00 PLN mogą być zabezpieczonewyłącznie:

  • wekslem własnym in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową,
  • pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bieżącym, 

  o ile łączne zaangażowanie kredytowe Klienta w Banku bez zabezpieczeń rzeczowych (wraz z wnioskowaną transakcją) nie przekracza 100 000,00 PLN;

  Kredyty powyżej kwoty 100 000,00 PLN lub jeśli łączne zaangażowanie kredytowe Klienta w Banku bez zabezpieczeń rzeczowych (wraz z wnioskowana transakcją) przekracza 100 000,00 PLN, muszą być zabezpieczone, zgodnie z wymogami określonymi w „Instrukcji prawnych formy zabezpieczenia wierzytelności”.

  Dla Klientów zewnętrznych: 

  • zabezpieczenia, zgodnie z wymogami określonymi w „Instrukcji prawnych formy zabezpieczenia wierzytelności”.

  Wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem, przyjmuje się z wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Bank może odstąpić od wyceny rzeczoznawcy przy kredycie do 500 000,00 PLN.

  Kwoty oraz okres kredytowania.

  Kwota minimalna: 2 000 zł

  Kwotę maksymalną kredytu: 

  wyznacza zdolność kredytowa Klienta z zastrzeżeniem, iż nie może ona przekroczyć:

  • 100 000,00 PLN dla Klientów rozliczających się w formie karty podatkowej;
  • 200 000,00 PLN dla Klientów rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  • dla pozostałych form księgowości bez ograniczeń kwotowych pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej.

  Całkowity limit zaangażowania w ramach umów kredytowych  produktu  „Kredyt Obrotowy w Rachunku Kredytowym”, suma udzielonych kredytów  nie może przekroczyć w/w kwot.

  Okres kredytowania:

  1. Od 12 do 36 miesięcy
  2. Okres kredytowania może być krótszy niż 12 miesięcy.
  3. Bank może przedłużyć termin obowiązywania Umowy kredytu dla kredytów z jednorazową spłatą na koniec okresu kredytowania na dalszy analogiczny 12 miesięczny okres. Bank dopuszcza możliwość wielokrotnego przedłużania kredytu na kolejne 12 miesięczne okresy, bez konieczności spłaty występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania zadłużenia, z zastrzeżeniem, że przedłużenie obowiązywania umowy kredytu następuje w oparciu o aneks do Umowy kredytu oraz wymaga dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy oraz odpowiednich zmian w umowach prawnego zabezpieczenia kredytu.

   

  Spłaty rat:

  Jednorazowa spłata dla kredytu 12 miesięcznego. Miesięczne, kwartalne i półroczne spłaty rat dla kredytów powyżej 12 do 36 miesięcy.

  Spłaty odsetek: miesięcznie.

  Jednostka organizacyjna

  Godziny pracy
   (od pon. do pt.)

  Zakres

  Telefony

  Adresy e-mail

  Centrala i Oddział w Sejnach
  16-500 Sejny,
  ul. Powstańców Sejneńskich 1

  7:30 - 15:00
  (kasy do 16:00)

  Kredyty

  875 173 471

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Depozyty

  875 173 521

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Obsługa kasowa

  875 173 465

  Księgowość

  875 173 473

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ekspozytura w Gibach
  16-506 Giby,
  Giby 74A

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Ekspozytury

  875 165 019
  875 165 533

  Ekspozytura w Suwałkach
  16-400 Suwałki,
  ul. Noniewicza 42

  08:30 - 16:00

  Klienci Ekspozytury

  875 163 806

  789 460 241

  785 212 347

  789 460 271

  Oddział w Puńsku
  16-515 Puńsk,
  ul. Mickiewicza 52

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 161 026
  875 161 066

  Oddział w Szypliszkach
  16-411 Szypliszki,
  ul. Suwalska 25B

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 681 377
  875 681 090

  Oddział w Wiżajnach
  ul. Rynek 3, 16-407 Wiżajny

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 688 050
  875 688 052

  W pozostałych sprawach prosimy pisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Jeżeli informacja ma trafić do konkretnego pracownika lub placówki BS Sejny proszę to wyraźnie zaznaczyć. Najlepiej w temacie wiadomości.

  Infolinia i zastrzeżenia kart:

  tel +48 86 215 50 00 lub +48 215 50 50

  Adres do e-doręczeń: AE:PL-50923-99754-ISHVC-23

  Znajdziesz nas też tutaj
  bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.