Skip to main content
 • Firmy
 • Kredyty
 • Kredyt Obrotowy w rachunku bieżącym – odnawialny
 • Kredyt Obrotowy w rachunku bieżącym – odnawialny

  Kredyt Obrotowy w rachunku bieżącym – odnawialny

  Ważne informacje

  Dla kogo i na jaki cel kredyt jet przeznaczony?

  Dla kogo? 

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - Klienci wewnętrzni i zewnętrzni Banku, którzy nie korzystają w Banku z innej formy kredytowania w rachunku bieżącym.

  Na jaki cel?

  Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym stanowi udostępnienie przez Bank środków pieniężnych do realizacji przez Klienta płatności, z prowadzonego przez Bank rachunku bieżącego Klienta, w sytuacji niedoboru środków pieniężnych, powodujących powstanie na tym rachunku, zadłużenia do wysokości udzielonego kredytu.

  Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

  Kredyt może być udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez inny bank.

  Wymagania.
  • Posiadanie zdolności kredytowej oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Posiadanie w Banku rachunku bieżącego przedsiębiorstw indywidualnych, na który wpływają dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Prowadzenie działalność przez okres, co najmniej 3 miesięcy.
  • Posiadanie przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych rachunku bieżącego w Banku lub w innym/ych banku/ach. Posiadanie rachunku/ów bieżącego/ych w innym/ich banku/ach należy udokumentować przedstawieniem wyciągów/historii operacji z tego/ych rachunku/ów za okres 12 ostatnich pełnych miesięcy.
  • Przy kredycie powyżej 500 000,00 PLN i zabezpieczonym hipoteką obowiązek wykonania Wyceny rzeczoznawcy oraz ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia i podpisanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na cały okres kredytowania.

  Dokumenty:

  • Dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa.
  • Dokumenty poświadczające uzyskane dochody.
  • Inne dokumenty wskazane przez Bank zależnie od przeznaczenia kredytu.
  Oprocentowanie i prowizje.

  Oprocentowanie: zmienne .

  Wysokość oprocentowania: 

  Średni WIBOR 6M plus:

  • 5,0% marża Banku – kredyt do 1 tys. – 50 tys. PLN,
  • 4,7% marża Banku – kredyt do 50 – 300 tys. PLN,
  • 4,3% marża Banku – kredyt do 300 – 600 tys. PLN,
  • 3,9% marża Banku – kredyt do 600 – 1 mln. PLN,
  • 3,2% marża Banku – kredyt do 1 mln – 1,3 mln. PLN,
  • 2,8% marża Banku – kredyt do 1,3 mln – 2,8 mln. PLN,
  • 2,6% marża Banku – kredyt od 2,8 mln i powyżej.

  Prowizje:

  Za udzielenie kredytu: 

  • 1,7% – kredyt do 1 tys. – 50 tys. PLN,
  • 1,3% – kredyt do 50 – 300 tys. PLN,
  • 0,7% – kredyt do 300 – 600 tys. PLN,
  • 0,3% – kredyt do 600 – 1 mln. PLN,
  • 0,3% – kredyt do 1 mln – 1,3 mln. PLN,
  • 0,3% – kredyt do 1,3 mln – 2,8 mln. PLN,
  • 0,0% – kredyt d d2,8 mln i powyżej.

  Za złożenie i rozpatrzenie wniosku:

  • 10,00zł do kredyt do 2.000,00zł, (0,1% od kwoty kredytu)
  • i nie więcej niż 200,00 zł kredyt powyżej 2.000,00zł.

  Za administrację: 0,02% od kwoty kredytu, nie mniej niż 15,00 PLN

  Za KRS: 20,00 PLN + VAT (przy kredycie hipotecznym)

  Zabezpieczenie.

  Dla Klientów wewnętrznych: 

  Do zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym mogą być wykorzystane wszystkie rodzaje zabezpieczeń określone w „Instrukcji prawnych formy zabezpieczenia wierzytelności”.

  Dopuszcza się możliwość, by w przypadku, gdy Klient ubiegający się o kredyt w rachunku bieżącym zostanie zaliczony przez Bank do klasy ryzyka: A, B – przy wnioskowanej kwocie kredytu nie przekraczającej 2,0-krotność średnich miesięcznych wpływów na jego rachunek/ki bankowe z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku (dopuszcza się łączenie historii z Banku i innych banków) prawną formą zabezpieczenia spłaty kredytu może być: 

  • weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową Klienta 
  • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego

  z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 100 000,00 PLN.

  Dla Klientów wewnętrznych: 

  • zabezpieczenia, zgodnie z wymogami określonymi w „Instrukcji prawnych formy zabezpieczenia wierzytelności”.

  Wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem, przyjmuje się z wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Bank może odstąpić od wyceny rzeczoznawcy przy kredycie do 500 000,00 PLN.

  Kwoty oraz okres kredytowania.

  Kwota minimalna: 5 000 zł

  Kwota maksymalna: 

  1. Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest w powiązaniu z wpływami na rachunek bieżący, rachunek/i pomocniczy/e, w wysokości adekwatnej do realizowanych lub deklarowanych wpływów na te rachunki.
  2. Maksymalną kwotę wnioskowanego kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta oraz wysokość wpływów przeprowadzanych przez rachunki bankowe w Banku lub innych bankach z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Maksymalna wysokość kredytu obrotowego w rachunku bieżącym nie może być wyższa niż:
   • 2,0-krotność średnich miesięcznychwpływów na rachunki bankowe Klienta z ostatnich 12 miesięcy, przy przeprowadzaniu comiesięcznych wpływów z tytułu prowadzonej działalności przez rachunki bankowe Banku w wysokości minimum 50 % kwoty udzielonego kredytu;

  lub

   • 3,0 do 5,0-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunki bankowe Klienta z ostatnich pełnych 12 miesięcy, jeśli, kredyt będzie dodatkowo zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości do 60% kwoty kredytu lub innym zabezpieczeniem rzeczowym zgodnym z wymogami określonymi w „Instrukcji prawnych formy zabezpieczenia wierzytelności”, przy przeprowadzaniu comiesięcznych wpływów z tytułu prowadzonej działalności przez rachunki bankowe Banku w wysokości minimum poziomu 100 % wpływów stwierdzonych na dzień udzielenia kredytu.

  Kredyt jest udzielany na okres 12 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania.

  Spłaty rat: w momencie zakończenia umowy.

  Spłaty odsetek: miesięcznie.

  Jednostka organizacyjna

  Godziny pracy
   (od pon. do pt.)

  Zakres

  Telefony

  Adresy e-mail

  Centrala i Oddział w Sejnach
  16-500 Sejny,
  ul. Powstańców Sejneńskich 1

  7:30 - 15:00
  (kasy do 16:00)

  Kredyty

  875 173 471

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Depozyty

  875 173 521

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Obsługa kasowa

  875 173 465

  Księgowość

  875 173 473

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ekspozytura w Gibach
  16-506 Giby,
  Giby 74A

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Ekspozytury

  875 165 019
  875 165 533

  Ekspozytura w Suwałkach
  16-400 Suwałki,
  ul. Noniewicza 42

  08:30 - 16:00

  Klienci Ekspozytury

  875 163 806

  789 460 241

  785 212 347

  789 460 271

  Oddział w Puńsku
  16-515 Puńsk,
  ul. Mickiewicza 52

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 161 026
  875 161 066

  Oddział w Szypliszkach
  16-411 Szypliszki,
  ul. Suwalska 25B

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 681 090

  875 681 377

  Oddział w Wiżajnach
  ul. Rynek 3, 16-407 Wiżajny

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 688 050
  875 688 052

  W pozostałych sprawach prosimy pisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Jeżeli informacja ma trafić do konkretnego pracownika lub placówki BS Sejny proszę to wyraźnie zaznaczyć. Najlepiej w temacie wiadomości.

  Infolinia i zastrzeżenia kart:

  tel +48 86 215 50 00 lub +48 215 50 50

  Adres do e-doręczeń: AE:PL-50923-99754-ISHVC-23

  Znajdziesz nas też tutaj
  bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.