Skip to main content
 • Kredyt Hipoteczny

  Kredyt Hipoteczny

  Kredyt uniwersalny zabezpieczony hipoteką

  Ważne informacje

  Dla kogo i na jaki cel kredyt jest przeznaczony?

  Dla kogo? 

  • Osoby fizyczne - Klienci wewnętrzni i zewnętrzni Banku.

  Na jaki cel?

  • Dowolny, nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednak cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu, z zastrzeżeniem, że kredyt o okresowo – stałym oprocentowaniu jest uruchamiany wyłącznie jednorazowo (brak transz i karencji w spłacie)
  Wymagania.
  • Posiadanie zdolności kredytowej oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Obowiązek wykonania Wyceny rzeczoznawcy przy kredycie powyżej 500 000,00 PLN
  • Obowiązek ubezpieczenia inwestycji budowlanej i podpisanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na cały okres kredytowania.
  • Zaświadczenie o wynagrodzeniu lub dokumenty poświadczające uzyskane dochody.
  • Inne dokumenty wskazane przez Bank zależnie od przeznaczenia kredytu.
  Oprocentowanie i prowizje.

  Oprocentowanie:

  • zmienne: Średni WIBOR 6M plus: 4,50% marża Banku z kontem z prowizją pakietową, 4,90% marża Banku z kontem Pol-Konto,  6,50% marża Banku bez konta w Banku.
  • okresowo-stałe: W okresie 60 miesięcy od daty uruchomienia kredytu oprocentowanie jest stałe i niezmienne dla Kredytobiorcy. Po upływie 60 miesięcy od daty uruchomienia kredytu, następuje automatyczna zmiana oprocentowania kredytu na oprocentowanie o zmiennej stopie, w formule oprocentowania zmiennego (suma średni WIBOR 6M plus indywidualnie ustalona marża), co nie stanowi zmiany Umowy kredytu i nie powoduje konieczności wypowiedzenia warunków kredytu ani sporządzania aneksu do Umowy kredytu. Na Wniosek Kredytobiorcy może zostać sporządzony Aneks do Umowy kredytowej pozwalający na kontynuację okresu stałego oprocentowania na kolejne 60 miesięcy.

  Prowizje:

  • Za udzielenie kredytu: 2,0%
  • Za złożenie wniosku: 10,00zł do kredyt do 2.000,00zł, (0,1% od kwoty kredytu) i nie więcej niż 200,00 zł kredyt powyżej 2.000,00zł
  • Za inspekcję: 400,00zł + VAT
  • Za KRS: 20,00zł + VAT
  • Za prowadzenie rachunku: w zależności od posiadanego rachunku.
  • Rekompensacyjna za wcześniejszą spłatę w okresie pierwszych 36 miesięcy: 1,0%.
  Zabezpieczenie.
  1. Hipoteka ustanawiana w PLN na rzecz Banku, na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczeniaspłaty kredytu lub docelowo na pierwszym miejscu  w przypadku, gdy celem kredytu jest spłata zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego i hipoteka jest ustanawiana na drugim miejscu a po spłacie kredytu innego banku – w miejsce hipoteki zabezpieczającej spłacany kredyt mieszkaniowy;
  2. Weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową;
  3. Nieodwołane w całym okresie kredytowania pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy, o ile Kredytobiorca wskaże we Wniosku o kredyt, że spłata kredytu oraz pobieranie opłat i prowizji związanych z postanowieniami umowy kredytowej będzie odbywać się z w/w rachunku.
  Kwoty oraz okres kredytowania.

  Kwota minimalna: 5 000 zł

  Kwota maksymalna nie może przekroczyć:

  • 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy; 
  • kwoty 5 mln PLN.

  Kredyt udzielany jest na okres od 1 roku do 15 lat.

  Spłaty rat i odsetek: miesięcznie.

  Jednostka organizacyjna

  Godziny pracy
   (od pon. do pt.)

  Zakres

  Telefony

  Adresy e-mail

  Centrala i Oddział w Sejnach
  16-500 Sejny,
  ul. Powstańców Sejneńskich 1

  7:30 - 15:00
  (kasy do 16:00)

  Kredyty

  875 173 471

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Depozyty

  875 173 521

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Obsługa kasowa

  875 173 465

  Księgowość

  875 173 473

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ekspozytura w Gibach
  16-506 Giby,
  Giby 74A

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Ekspozytury

  875 165 019
  875 165 533

  Ekspozytura w Suwałkach
  16-400 Suwałki,
  ul. Noniewicza 42

  08:30 - 16:00

  Klienci Ekspozytury

  875 163 806

  789 460 241

  785 212 347

  789 460 271

  Oddział w Puńsku
  16-515 Puńsk,
  ul. Mickiewicza 52

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 161 026
  875 161 066

  Oddział w Szypliszkach
  16-411 Szypliszki,
  ul. Suwalska 25B

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 681 090

  875 681 377

  Oddział w Wiżajnach
  ul. Rynek 3, 16-407 Wiżajny

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 688 050
  875 688 052

  W pozostałych sprawach prosimy pisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Jeżeli informacja ma trafić do konkretnego pracownika lub placówki BS Sejny proszę to wyraźnie zaznaczyć. Najlepiej w temacie wiadomości.

  Infolinia i zastrzeżenia kart:

  tel +48 86 215 50 00 lub +48 215 50 50

  Adres do e-doręczeń: AE:PL-50923-99754-ISHVC-23

  Znajdziesz nas też tutaj
  bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.