Skip to main content
 • Kredyt "Nowy Dom"

  Kredyt "Nowy Dom"

  Kredyt mieszkaniowy

  Kredyt mieszkaniowy a3

  Ważne informacje

  Dla kogo i na jaki cel kredyt jest przeznaczony?

  Dla kogo?

  Osoby fizyczne - Klienci wewnętrzni i zewnętrzni Banku. 

  Na jekie cele?

  1. Zakup działki budowlanej, lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i prawa do domu jednorodzinnego w SM oraz przekształcenie ww. z lokatorskiego na prawo odrębnej własności, wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego. 
  2. Spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku, udzielonego zgodnie z Instrukcją BS.
  3. Inwestycje mieszkaniowe (dom jednorodzinny lub mieszkanie) realizowane sposobem gospodarczym lub przez inwestora zastępczego (generalny remont z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów): budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie, remont, modernizacja. Wykończenie/remont mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym lub wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach ww. kredytu.
  4. Zakup działki gruntu z rozpoczętą budową, pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu. 
  5. Zakup domu, budowę i dokończenie budowy, w którym dopuszcza się wydzielenie do 2 lokali mieszkalnych albo 1 lokalu mieszkalnego i 1 lokalu użytkowego o całkowitej do 30% pow. całkowitej budynku.
  6. Refinansowanie kosztów nabycia lub kosztów poniesionych z pkt. 1 oraz 3-5 do 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego lub rozpoczęcia przedsięwzięcia, a w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub aktu przenoszącego własność na Kredytobiorcę.
  7. Z zastrzeżeniem, że kredyt o okresowo – stałym oprocentowaniu jest uruchamiany wyłącznie jednorazowo (brak transz i karencji w spłacie)
  Jakie są wymagania?
  • Posiadanie zdolności kredytowej oraz pełnej zdolności do czynności prawnych
  • Obowiązek wykonania Wyceny rzeczoznawcy przy kredycie powyżej 500 000,00 PLN
  • Obowiązek ubezpieczenia inwestycji budowlanej i podpisanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na cały okres kredytowania

  Wymagane dokumenty:

  • Zaświadczenie o wynagrodzeniu lub dokumenty poświadczające uzyskane dochody.
  • Inne dokumenty wskazane przez Bank zależnie od przeznaczenia kredytu.
  Oprocentowanie.

  Zmienne:

  Średni WIBOR 6M plus: 1,7% marża Banku z kontem w pakiecie, 1,9% marża Banku z kontem Polkonto,  2,3% marża Banku bez konta w Banku

  Okresowo-stałe:

  W okresie 60 miesięcy od daty uruchomienia kredytu oprocentowanie jest stałe i niezmienne dla Kredytobiorcy. Po upływie 60 miesięcy od daty uruchomienia kredytu, następuje automatyczna zmiana oprocentowania kredytu na oprocentowanie o zmiennej stopie, w formule oprocentowania zmiennego (suma średni WIBOR 6M plus indywidualnie ustalona marża), co nie stanowi zmiany Umowy kredytu i nie powoduje konieczności wypowiedzenia warunków kredytu ani sporządzania aneksu do Umowy kredytu. Na Wniosek Kredytobiorcy może zostać sporządzony Aneks do Umowy kredytowej pozwalający na kontynuację okresu stałego oprocentowania na kolejne 60 miesięcy.

  Prowizje.
  • Za udzielenie kredytu: 1,5%
  • Za złożenie wniosku: 10,00zł do kredyt do 2.000,00zł, (0,1% od kwoty kredytu) i nie więcej niż 200,00 zł kredyt powyżej 2.000,00zł
  • Za inspekcję: 400,00 PLN + VAT
  • Za KRS: 20,00 PLN + VAT
  • Za prowadzenie rachunku: w zależności od posiadanego rachunku
  • Rekompensacyjna za wcześniejszą spłatę w okresie pierwszych 36 miesięcy: 1,0%
  Minimalna i maksymalna kwota kredytu oraz udział własny.

  Minimalna kwota kredytu: 30 000 zł.

  Maksymalna kwota kredytu:

  1. Nie może przekroczyć:w przypadku kredytu na zakup działki budowlanej: 50% wartości nieruchomości przyjętej przez Bank 
  2. w przypadku pozostałych celów kredytu na nieruchomości mieszkalnej: 
   1. 80% wartości nieruchomości przyjętej przez Bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia, albo
   2. 90% wartości nieruchomości w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 80% jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP;
   3. kwoty 5 mln PLN.

  Minimalny wkład własny odnosi się wartości przedsięwzięcia i wynosi co najmniej:

  1. w przypadku kredytu na zakup działki budowlanej: 20%;
  2. w przypadku pozostałych celów kredytu na nieruchomości mieszkalnej: 20% lub 10% gdy część ekspozycji przekraczająca 80% jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.
  Okres kredytowania.
  1. od 1 roku do 15 lat – w przypadku, gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej;
  2. od 5 do 25 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania. 

  Okres wykorzystania kredytu nie może być dłuższy niż 24 miesiące lub 36 miesięcy w uzasadnionych przypadkach.

  Jednostka organizacyjna

  Godziny pracy
   (od pon. do pt.)

  Zakres

  Telefony

  Adresy e-mail

  Centrala i Oddział w Sejnach
  16-500 Sejny,
  ul. Powstańców Sejneńskich 1

  7:30 - 15:00
  (kasy do 16:00)

  Kredyty

  875 173 471

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Depozyty

  875 173 521

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Obsługa kasowa

  875 173 465

  Księgowość

  875 173 473

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ekspozytura w Gibach
  16-506 Giby,
  Giby 74A

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Ekspozytury

  875 165 019
  875 165 533

  Ekspozytura w Suwałkach
  16-400 Suwałki,
  ul. Noniewicza 42

  08:30 - 16:00

  Klienci Ekspozytury

  875 163 806

  789 460 241

  785 212 347

  789 460 271

  Oddział w Puńsku
  16-515 Puńsk,
  ul. Mickiewicza 52

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 161 026
  875 161 066

  Oddział w Szypliszkach
  16-411 Szypliszki,
  ul. Suwalska 25B

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 681 090

  875 681 377

  Oddział w Wiżajnach
  ul. Rynek 3, 16-407 Wiżajny

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 688 050
  875 688 052

  W pozostałych sprawach prosimy pisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Jeżeli informacja ma trafić do konkretnego pracownika lub placówki BS Sejny proszę to wyraźnie zaznaczyć. Najlepiej w temacie wiadomości.

  Infolinia i zastrzeżenia kart:

  tel +48 86 215 50 00 lub +48 215 50 50

  Adres do e-doręczeń: AE:PL-50923-99754-ISHVC-23

  Znajdziesz nas też tutaj
  bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.