Skip to main content
 • Kredytowa Linia Hipoteczna

  Kredytowa Linia Hipoteczna

  Ważne informacje

  Dla kogo i na jaki cel kredyt jet przeznaczony?

  Dla kogo? 

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - Klienci wewnętrzni i zewnętrzni Banku prowadzących działalność rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego.

  Na jaki cel?

  Kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.

  Kredyt funkcjonuje w dwóch formach, jako:

  • Kredyt odnawialny - w okresie udostępnienia kredytu jest ewidencjonowany w rachunku bieżącym, natomiast w okresie spłaty, podlega ewidencji na rachunku kredytowym;
  • Kredyt nieodnawialny - w okresie udostępnienia i spłaty kredytu jest ewidencjonowany w rachunku kredytowym.

  Kredyt nie może być przeznaczony na

  • finansowanie zakupu nieruchomości stanowiących jednocześnie przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu;refinansowanie kredytów i innych transakcji obsługiwanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieterminowo tj. zadłużenie przeterminowane utrzymujące się powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 500,00 
  Wymagania.

  Posiadanie zdolności kredytowej oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.

  Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

  • prowadzi działalność gospodarczą/rolniczą nieprzerwanie, przez co najmniej 12 miesiące, przy czym do okresu tego wlicza się okres prowadzenia działalności pod inną nazwą lub w innej formie prawnej, jeżeli zachodzi ciągłość prowadzonej działalności;
  • wywiązuje się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banku, banków lub innych instytucji finansowych – Bank akceptuje możliwość opóźnienia w spłacie zobowiązań Wnioskodawcy w kwocie nie przekraczającej 500 PLN, powstałych w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, pod warunkiem dokonania ich spłaty w przeciągu 30 dni od daty ich powstania;

  Kredyt nie może być udzielony Klientom rozliczającym się w formie karty podatkowej.

  Ponadto:

  • Posiadanie w Banku rachunku bieżącego przedsiębiorstw indywidualnych, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu. Na rachunek mają wpływać dochody z prowadzonej działalności rolniczej oraz dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • Przy kredycie powyżej 500 000,00 PLN i zabezpieczonym hipoteką obowiązek wykonania Wyceny rzeczoznawcy oraz ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia i podpisanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na cały okres kredytowania.

  Wymagane dokumenty:

   

  • Nakaz płatniczy za bieżący rok.
  • Decyzja o dopłatach z ARiMR.
  • Dokumenty poświadczające uzyskane dochody.
  • Inne dokumenty wskazane przez Bank zależnie od przeznaczenia kredytu.
  Oprocentowanie i prowizje.

  Oprocentowanie: zmienne.

  Wysokość oprocentowania: 

  Średni WIBOR 6M plus:

  • 5,0% marża Banku – kredyt do 1 tys. – 50 tys. PLN,
  • 4,7% marża Banku – kredyt do 50 – 300 tys. PLN,
  • 4,3% marża Banku – kredyt do 300 – 600 tys. PLN,
  • 3,9% marża Banku – kredyt do 600 – 1 mln. PLN,
  • 3,2% marża Banku – kredyt do 1 mln – 1,3 mln. PLN,
  • 2,8% marża Banku – kredyt do 1,3 mln – 2,8 mln. PLN,
  • 2,6% marża Banku – kredyt od 2,8 mln i powyżej.

  Prowizje:

  Za udzielenie kredytu: 

  • 1,7% – kredyt do 1 tys. – 50 tys. PLN,
  • 1,3% – kredyt do 50 – 300 tys. PLN,
  • 0,7% – kredyt do 300 – 600 tys. PLN,
  • 0,3% – kredyt do 600 – 1 mln. PLN,
  • 0,3% – kredyt do 1 mln – 1,3 mln. PLN,
  • 0,3% – kredyt do 1,3 mln – 2,8 mln. PLN,
  • 0,0% – kredyt od 2,8 mln i powyżej.

  Za złożenie i rozpatrzenie wniosku:

  • 10,00zł do kredyt do 2.000,00zł, (0,1% od kwoty kredytu)
  • i nie więcej niż 200,00 zł kredyt powyżej 2.000,00zł.

  Za administrację: 0,01% od kwoty kredytu, nie mniej niż 10,00 PLN

  Za KRS: 20,00 PLN + VAT (przy kredycie hipotecznym)

  Za prowadzenie rachunku: w zależności od posiadanego rachunku

  Rekompensacyjna za wcześniejszą spłatę w okresie pierwszych 60 miesięcy: 1,0%

  Zabezpieczenie.

  Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

  • hipoteka (docelowo na pierwszym miejscu) na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym, należącej/cym do Wnioskodawcy z zastrzeżeniem ust. 7 i 8
  • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką, (jeśli nieruchomość jest zabudowana);
  • pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank;
  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

  Hipoteka, o której mowa w ust.1 pkt 1 może obciążać:

  • prawo własności;
  • prawo użytkowania wieczystego (okres do wygaśnięcia prawa nie może być krótszy niż cały okres trwania kredytu plus 5 lat);
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

  Przedmiotem zabezpieczenia kredytu może być:

  • nieruchomość mieszkalna, tj. w szczególności: lokal mieszkalny, apartament wczasowy, segment, bliźniak, dom jednorodzinny;
  • nieruchomość komercyjna przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. zakład przemysłowy, biurowiec, wielofunkcyjny obiekt produkcyjny/usługowy/magazynowy, obiekt handlowy;
  • nieruchomość rolna wykorzystywana do prowadzenia działalnościw rolnictwie;
  • działka budowlana,  nieruchomość gruntowa, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełnia wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów prawa.

  Wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem, przyjmuje się z wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Bank może odstąpić od wyceny rzeczoznawcy przy kredycie do 500 000,00 zł

  Kwoty oraz okres kredytowania.

  Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

  • hipoteka (docelowo na pierwszym miejscu) na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym, należącej/cym do Wnioskodawcy z zastrzeżeniem ust. 7 i 8
  • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką, (jeśli nieruchomość jest zabudowana);
  • pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank;
  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

  Hipoteka, o której mowa w ust.1 pkt 1 może obciążać:

  • prawo własności;
  • prawo użytkowania wieczystego (okres do wygaśnięcia prawa nie może być krótszy niż cały okres trwania kredytu plus 5 lat);
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

  Przedmiotem zabezpieczenia kredytu może być:

  • nieruchomość mieszkalna, tj. w szczególności: lokal mieszkalny, apartament wczasowy, segment, bliźniak, dom jednorodzinny;
  • nieruchomość komercyjna przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. zakład przemysłowy, biurowiec, wielofunkcyjny obiekt produkcyjny/usługowy/magazynowy, obiekt handlowy;
  • nieruchomość rolna wykorzystywana do prowadzenia działalnościw rolnictwie;
  • działka budowlana,  nieruchomość gruntowa, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełnia wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów prawa.

  Wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem, przyjmuje się z wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Bank może odstąpić od wyceny rzeczoznawcy przy kredycie do 500 000,00 zł

  Jednostka organizacyjna

  Godziny pracy
   (od pon. do pt.)

  Zakres

  Telefony

  Adresy e-mail

  Centrala i Oddział w Sejnach
  16-500 Sejny,
  ul. Powstańców Sejneńskich 1

  7:30 - 15:00
  (kasy do 16:00)

  Kredyty

  875 173 471

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Depozyty

  875 173 521

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Obsługa kasowa

  875 173 465

  Księgowość

  875 173 473

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ekspozytura w Gibach
  16-506 Giby,
  Giby 74A

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Ekspozytury

  875 165 019
  875 165 533

  Ekspozytura w Suwałkach
  16-400 Suwałki,
  ul. Noniewicza 42

  08:30 - 16:00

  Klienci Ekspozytury

  875 163 806

  789 460 241

  785 212 347

  789 460 271

  Oddział w Puńsku
  16-515 Puńsk,
  ul. Mickiewicza 52

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 161 026
  875 161 066

  Oddział w Szypliszkach
  16-411 Szypliszki,
  ul. Suwalska 25B

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 681 090

  875 681 377

  Oddział w Wiżajnach
  ul. Rynek 3, 16-407 Wiżajny

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 688 050
  875 688 052

  W pozostałych sprawach prosimy pisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Jeżeli informacja ma trafić do konkretnego pracownika lub placówki BS Sejny proszę to wyraźnie zaznaczyć. Najlepiej w temacie wiadomości.

  Infolinia i zastrzeżenia kart:

  tel +48 86 215 50 00 lub +48 215 50 50

  Adres do e-doręczeń: AE:PL-50923-99754-ISHVC-23

  Znajdziesz nas też tutaj
  bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.